Skoro milion KM više

ŽRS: Prihodi za prvih šest mjeseci veći nego prošle godine

  • Izvor: Srna
  • 05.08.2021.17:27

"Željeznice Republike Srpske" (ŽRS) su tokom prvih šest mjeseci ove godine ostvarile prihod od 30.429.973 KM, što je za 932.896 KM više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz ove kompanije.

Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci ove godine iznose 35.327.296 KM, što je za 4.206.575 KM manje u odnosu na isti period lani.

Šestomjesečni gubitak ŽRS iznosi 4.897.323 KM, dok je u prošloj godini u istom periodu bio 10.003.399 KM.

– Najznačajniji razlozi ovakvog rezultata su umanjena sredstava subvencije Vlade Republike Srpske za ovu godinu i troškovi koji bi se trebali riješiti kroz proces vlasničkog restukturisanja ŽRS – amortizacija, kamate i slično – navodi se u saopštenju.

ŽRS su zaključno sa 30. junom zapošljavale 2.110 radnika, što je za 128 radnika manje u odnosu na brojno stanje zaposlenih u istom periodu prošle godine.

Referentni broj radnika u ŽRS na početku realizacije projekta restrukturisanja iznosio je 3.098 zaposlenih, a danas iznosi 2.090, čime je druga komponenta iz ovog projekta uspješno završena.

Zaposleni koji su u prethodnom periodu napustili preduzeće učinili su to dobrovoljnim odlaskom, uz sporazumni prekid radnog odnosa i otpremnine, putem prijave na interne oglase preduzeća, te prirodnim odlivom radne snage odnosno penzionisanjem.

Iz ŽRS navode da se, uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i zapošljavanje neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja, preduzimaju neophodni koraci kako bi struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovoljila potrebe preduzeća.

Kada je riječ o prihodima u prvih šest mjeseci ove godine, prihodi od prevoza roba iznose 14.974.626 KM i veći su za 1.449.986 KM u odnosu na prvih šest mjeseci 2020. godine.

Prevezeno je 2.079.123 tona robe, što je za 18 odsto više u odnosu na uporedni period.

Iz ŽRS podsjećaju da su, poštujući propisane epidemiološke mjere i odluke Vlade Republike Srpske od 22. marta do 31. maja 2020. godine, u potpunosti obustavile putnički saobraćaj na svim relacijama kao mjeru prevencije i zaštite građana od širenja virusa korona.

Lokalni putnički saobraćaj uspostavljen je 1. juna prošle godine, dok međuentitetski još nije, što je direktno uticalo na smanjenje prihoda od putničkog saobraćaja u periodu januar – juni 2021. godine.

ŽRS su u prvih šest mjeseci ove godine prevezle 27.656 putnika, a ostvareno je 1.497.090 pređenih putničkih kilometara, što je za 42 odsto manje nego u istom periodu lani.

Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 96.398 KM, dok su u prošloj godini iznosili 187.303 KM.

Preduzeće je u prvih šest mjeseci ove godine investiralo 1.007.863 KM u pitanju kapitalna ulaganja, što je znatno više nego u istom periodu 2020. godine, kada je investirano 348.055 KM.

– Investicije se odnose na sanaciju klizišta na pruzi Doboj – Banjaluka – Novi Grad, telekomunikacione sisteme u stanicama Banjaluka, Jošavka, Čelinac i Vrbanja, nadogradnju i modernizaciju vučnih i vučenih sredstava, neophodan inventar, kao i druge potrebe preduzeća za bezbjedno funkcionisanje željezničkog saobraćaja – navodi se u saopštenju.

Prihodi od subvencija u ŽRS iznose 9.883.822 KM i odnose se na finansijska sredstva Vlade Republike Srpske, a na osnovu Ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture i Ugovora o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja za 2021. godinu.

Budžetom Republike Srpske za ovu godinu smanjena su planirana sredstva za ŽRS po Ugovoru o finansiranju željezničke infrastrukture i Ugovoru o sufinansiranju željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 5.000.000 KM.

Prihodi od subvencija su manji u odnosu na isti period prethodne godine za 2.616.724 KM, a umanjenje se odnosi na smanjenje doznačenih sredstava saglasno Ugovorima o sufinansiranju i smanjenje prihoda za iznos PDV, obračunatog na subvenciju za putnički saobraćaj.

Prihodi od donacija organa BiH u iznosu od 2.047.410 KM se najvećim dijelom odnose na refundaciju sredstava po prvoj komponenti kredita sa Svjetskom bankom i veći su za 1.990.972 KM u odnosu na isti period prošle godine.

Kada je riječ o rashodima u prvih šest mjeseci ove godine, troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda iznose 20.010.432 KM i manji su za 892.415 KM u odnosu na prošlu godinu, prvenstveno zbog smanjenja broja zaposlenih za 128 radnika.

Troškovi održavanja u prvih šest mjeseci ove godine iznose 228.865 KM i veći su za 41.076 KM u odnosu na prošlu godinu, zbog ulaganja u postojeće kapacitete, dok su troškovi amortizacije manji za 433.570 KM, na šta je uticao istek amortizacionog vijeka određenog broja osnovnih sredstava.

Kada je riječ o troškovima rezervisanja, odnosno okončanih sudski sporova, oni su manji za 426.670 KM, dok su finansijski rashodi manji za 2.607.396 KM.

Iz ŽRS poručuju da preduzimaju niz aktivnosti kako bi se rezultati rada i trend rasta pozitivnih pokazatelja u ovoj i narednoj godini poboljšali, te napominju da na poslovanje preduzeća značajno utiču i drugi faktori koji nisu u nadležnosti preduzeća i na koje ne mogu uticati.

Kao jedan od primarnih ciljeva iz ŽRS ističu uključenje na evropsko tržište i konkurentnost.

Ističu da treba uspješno realizovati projekat restrukturisanja preduzeća, koje je od strateškog značaja za Republiku Srpsku.

– Postavljanje ŽRS na zdrave osnove, biti na usluzi privredi i građanima, te imati kvalitetnog i zadovoljnog radnika u svim segmentima budućeg samoodrživog preduzeća, primarni su planovi i ciljevi menadžmenta preduzeća, resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske – navodi se u saopštenju.

Tagovi: