Udruženje banaka BiH pripremilo "Bijelu knjigu"

19:49, 03.12.2019.
Izvor: ATV
Udruženje banaka BiH pripremilo je "Bijelu knjigu" u kojoj će vlastima ukazati na probleme sa kojima se banke susreću, ali i ponuditi rješenja za njihovo prevazilaženje.

Ponuđena rješenja rađena su po uzoru na zemlje regije. "Bijela knjiga" se bavi temama od naplate potraživanja do deviznog poslovanja.

"Proces digitalizacije bankarskog sektora, tu je i dio koji se tiče elektronskog potpisa koji već sada u završnoj fazi i možemo najaviti njegovu punu primjenu. Pored toga to je i naplata potraživanja. Kao bankarska zajednica susrećemo se sa nizom problema u toku izvršnih postupaka, tj. naplate svojih potraživanja. Zatim, tu je tretman Zakona o porezu, pa pristup o zaštiti ličnih podataka koji nam slijedi u nekom narednom periodu", rekao je Boško Mekinjić, direktor Komercijalne banke a.d. Banjaluka i predsjenik Udruženja bankara.  

Kroz jasno markiranje aktuelnih pitanja vezanih za poslovanje banaka, prvenstveni zadatak "Bijele knjige" je dati relevantne informacije o bankarstvu u BiH i potaknuti pozitivna profesionalna razmišljanja o unapređenju bankarskog poslovanja. Sadrži osam najbitnijih segmenata.

"Kako bi pokušali bar jedan dio od tih osam skupa sa novom vlašću riješiti u jednoj interakciji, jer nam je zajednički cilj. Zajednički cilj je da riješimo problem. Mi smo kroz ovu knjigu definirali problem vidjeli kako se to radi u okruženju i predložili na koji način mi mislimo da bi se taj problem mogao riejšiti. Čekamo novu vlast i nadamo se da ćemo s njim riješti što veći dio tih problema", istakao je Berislav Kutle, predsjednik Udruženja banaka BiH.

"Bijela knjiga" nastala je kao plod intenzivne i široke saradnje svih zainteresovanih segmenata bankarskog sektora.