Program ekonomskih reformi

Šta podrazumijevaju ekonomske mjere Vlade Republike Srpske?

  • Izvor: ATV
  • 18.11.2021.16:57

Vlada Republike Srpske, u saradnji sa poslovnom zajednicom, kreira mjere koje će biti sadržane u Programu ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina. Naredna godina biće posvećena rasterećenju privrede i stvaranju povoljnih uslova za snažniji privredni rast.

Ekonomske mjere će u predstojećem periodu sadržati smanjenje doprinosa sa 32,8% na 31%, odnosno smanjenje stope za 5,5%. Stopa poreza na dohodak bi, ovim mjerama, bila smanjena sa 10% na 8% ili za 20%. 

Neoporezivi dio dohotka bi bio 1000 КM, a planiran je i prelazak sa neto na bruto obračun plata u 2022. Godini, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Кod ovog rasterećenja u Budžetu će prihodi biti manji za 80 miliona КM.

Ekonomskim mjerama planirano je i umanjenje nefiskalnih davanja u ukupnom iznosu 25 miliona КM, što će u značajnoj mjeri ići u korist poslovne zajednice od kojih smo dobili saglasnost za sprovođenje planiranih mjera.