Privremena obustava izvoza kruške iz Srpske u Rusiju

19:27, 25.01.2021.
Izvor: ATV
Privremeno je obustavljen izvoz kruške iz Republike Srpske u Rusku Federaciju. Objavljeno je to 22. januara na sajtu Federalne službe za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Rusije.

"Tokom pregovora rusko odjeljenje obavijestilo je BiH o sistemskoj identifikaciji  krušaka zaraženih smeđom monilnom truleži (Monilia fructicola) koje su u Rusiju stigle iz Republike Srpske i upozorio je da će u slučaju ponovljenih prestupa Rusija biti prisiljena uvesti restriktivne mjere", stoji u saopštenju Federalne službe za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije.

Bio je to povod za današnji hitan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede kojem su uz ministra prisustvovali direktora Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH Gorana Perkovića i glavni republički poljoprivredni inspektor Dragan Mataruga. 

Za izjavu Mataruga nakon sastanka nije bio raspoložen, poručio nam je da žuri na drugi sastanak i da nema mnogo informacija te da se obratimo službi za odnose sa javnošću Inpektorata koje je nakon sastanka izdalo saopštenje.
 
U zajedničkom saopštenju Ministarstva i Inpektorata piše da je sve počelo u novembru prošle godine kada je fitosanitarna inspekcija Ruske Federacije u Republiku Srpsku vratila tri pošiljke kruške. Rusi su tvrdili da u istima utvrđeno prisustvo karantinski štetnog organizma "Monilinia fructicola (Winter) Honey". 

Dolaskom krušaka na granični prelaz, fitosanitarni inspektori su zabranili stavljanje u promet i premještanje pošiljki koje su uskladištene u posebne komore u hladnjačama. Urađen je odmah i fitosanitarni pregled. Prisustvo bakterije nije utvrđeno - piše u saopštenju.

"Na osnovu Izvještaja o rezultatima laboratorijskih analiza nije potvrđeno prisustvo "Monilinia fructicola (Winter) Honey". Zbog povrata navedenih pošiljki izdat je nalog za pojačan fitosanitarni nadzor prilikom izvoza pošiljki kruške za Rusku Federaciju", stoji u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Inače, današnjem sastanku u Ministarstvu poljoprivrede trebalo je da prisustvuju i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u BiH. Međutim, prisustvo su otkazali. 

Zanimljivo je da su Rusi otkazali i za danas najavljenu posjetu preduzeću "Agroimpeks nova" u Trebovljanima kod Gradiške u vlasništvu Nikole Vukelića, a koje je upravo jedan od izvoznika kruške.