Počinje reforma javnih preduzeća u Srpskoj

08:55, 24.01.2020.
Izvor: Banjaluka.net
Vlada Republike Srpske je odlučna da zavede red u javnom sektoru Republike Srpske, pa je u tom smislu za ovu godinu planirala da započne aktivnosti na reformi javnih preduzeća u RS, koji će podrazumjevati i određene bolne, ali veoma neophodne rezove.

Naime, kako je navedeno u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2020. do 2022. godine, sva javna preduzeća u Republici Srpskoj u ovoj godini treba da donesu svoje planove reorganizacije, sa jasno definisanim smanjenjem broja radnika, načinom smanjenja obaveza i jasno definisanim prihodom koji će obezbijediti kroz domaćinsko poslovanje bazirano na korporativnim principima.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, u saradnji sa tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda, već početkom 2020. godine, biće sprovedena nezavisna revizija poslovanja javnih preduzeća, te će nakon toga biti definisan jasan niz koraka u reformi javnih preduzeća, sa ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti u njihovom radu.

Iz Vlade Republike Srpske, koja je sastavila ovaj dokument, poručili su da je reforma javnih preduzeća, pored reforme zdravstvenog sistema, najvažniji zadatak.

"Reforma javnih preduzeća mogla bi se posmatrati kroz tri segmenta: javna koja opterećuju ili traže dodatna sredstva iz budžeta Republike Srpske, zatim komunalna javna preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, čije reformisanje je potrebno hitno početi, te strateška javna preduzeća od kojih se očekuje da budu izuzetno profitabilna i budu jedan od izvora prihoda budžeta Republike Srpske, čija reforma mora da bude pažljivo sprovedena s ciljem efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja, a sve sa ciljem ostvarivanja značajnije dobiti", navedeno je u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske, za period 2020-2022. godina, koji je usvojila Narodna skupština RS. Prema njihovim riječima, namjera Vlade Republike Srpske je da se javna preduzeća u potpunosti stave u funkciju razvoja privrede i društva u cjelini.

"Prema tome, reforma zdravstvenog sistema i reforma javnih preduzeća su dvije ključne reformske oblasti Vlade Republike Srpske u narednom periodu, kao što je definisano i kroz Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019–2022. godine", stoji u ovom dokumentu.