Agencija za privatizaciju

Po treći put traže kupca za sporno odmaralište u Neumu

08:48, 17.01.2019.
Izvor: nezavisne.com
Thumbnail
Agencija za privatizaciju Federacije BiH uporna je u namjeri da proda odmaralište u Neumu, koje je u vlasništvu "BH pošta", i pored činjenice da se u vezi s ovom nekretninom vodi sudski spor, kao i da prodaju osporavaju potomci graditelja, kojima je objekat oduzet u postupku nacionalizacije.

Oni će po treći put, i to neposrednom pogodbom, pokušati da prodaju ovu nekretninu koja se nalazi u centru Neuma po početnoj cijeni od 1.859.340 KM, a planirano je da direktni pregovori s ponuđačima budu održani 13. februara u prostorijama agencije.

U pozivu objavljenom juče navodi se kako se u Opštinskom sudu u Mostaru vodi postupak po tužbi preduzeća "Hrvatske telekomunikacije" Mostar protiv "BH pošta", ali poručuju da to neće stvarati problem budućem kupcu.

"Prodavac garantuje kupcu da predmetni spor ne predstavlja pravnu smetnju za prenos vlasništva na predmetu prodaje", stoji u javnom pozivu.

Potomci graditelja ovog objekta, koji je nekad bio privatna ribarska zadruga, kažu kako neće odustati od pravne borbe i dokazivanja vlasništva.

Pozivaju se na Zakon o stvarnim pravima, koji zabranjuje prenos, otuđivanje, zamjenjivanje, kao i druge oblike raspolaganja nad nekretninama koje su prešle u državno vlasništvo nacionalizacijom sve dok se ne donese zakon o restituciji.

"Parcele su po starom premjeru blokirane, a po novom je obustavljen upis, jer se ne može utvrditi vlasnik, što se i navodi u pozivu. Drugo, Zakon o privatizaciji je odredio zabranu stavljanja nekretnina u promet ako pripadaju drugim osobama i ako su u sporu. I treće, regulacijskim planom je predviđeno da će za sve objekte na toj lokaciji biti urađena eksproprijacija od strane opštine. Ne znam kako se sada može pojaviti neka tvrtka ili fizička osoba koja će kupiti nešto što će uskoro biti predmet eksproprijacije", kaže Nikša Čamo, predstavnik potomaka, koji su preko svog advokatskog tima uspjeli poništiti drugu prodaju.

Oni su preko svog advokatskog tima uspjeli poništiti drugi poziv za prodaju koji je bio raspisan 5. novembra prošle godine. Iz Agencije za privatizaciju FBiH tada su rekli kako su to uradili kako bi utvrdili činjenice i zaštitili potencijalne kupce.

Inače, objekat se nalazi desetak metara od mora, ali je devastiran i zahtijeva velika ulaganja kako bi se ponovo stavio u funkciju. Do rata je služio kao odmaralište radnika pošta.

Podsjećamo, u prvoj aukcijskoj prodaji ove nekretnine, koja je raspisana krajem juna prošle godine, početna cijena je iznosila 2.044.575 KM.