Izmjene Zakona o fiskalnim kasama

Manje kazne i duži rok za njihovo plaćanje

19:43, 08.06.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Manje kazne i duži rok za njihovo plaćanje, kako ne bi došlo do zatvaranja radnje, glavne su izmjene u prijedlogu Izmjena Zakona o fiskalnim kasama RS. 

Tako za neizdavanje fiskalnog računa i neregistrovanja prometa, prekršajen kazne za pravna lica sa 10.000  do 20.000 maraka biće spuštene na 8.000 do 16.000 maraka. Kazne za preduzetnike sa 5.000 do 10.000 maraka na 4.000 do 8.000 maraka. 

Rok u kojem se neće izvršiti mjera zabrane obavljanja djelatnosti ako se plati izrečena novčana kazna za prekršaj produžena je sa 48 sati na 72 sata od trenutka izricanja mjere usmenim rješenjem.

"Šta nas je opredjelilo da idemo na kazne, opredjelilo nas je što ti radnici  koji rade ostaju bez posla tih 15 dana i pitanje je da li će se poslije vratiti na posao. Zato smo odlučili da uvedemo prvo novčane kazne, pa kao se ne plate novčane kazne onda ide zatvaranje objekta", kaže Zora Vidović, ministar finansija RS. 

Jedan od osnovnih ciljeva izmjena zakona je i smanjenje sive ekonomije, koje je najizraženija u prometu robe i usluga. Zabrana obavljanja djelatnosti prema važećem Zakonu, izriče se uvijek u trajanju najmanje od 15 dana, a sada je predloženo njeno produženje na najmanje 30 dana. U slučaju ponovljenog prekršaja mjera zabrane obavljanja djelatnosti biće dvostruka - 60 dana. Privrednici pozdravljaju borbu protiv sive ekonomije.

"Meni je malo čudno da razgovaramo da li je kazna za neplaćanje poreza prevelika. Niko nikog ne tjera da ne plati porez. Prema tome, moramo se naviknuti da plaćamo porez. Obzirom da danas u situaciji nedostatka radne snage, rasta plata  svaka siva ekonomija ugrožava onog poslodavca koji pošteno radi, plaća poreze državi i  zbog toga insistiramo kod države da se borba protiv sive ekonomije digne na veći nivo da bi se svi poslodavci u RS stavili u jednaku ravan", kaže Saša Trivić, Unije udruženja poslodavaca RS.

Inspektori Poreske uprave RS u prvih pet mjeseci ove godine izvršili su 1.509 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa. U 668 slučajeva su utvrdili nepravilnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su izdali 720 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 504.500 maraka. Za 257 poreskih obveznika izrčene su mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana. Inspektori su otkrili i pet neprijavljenih radnika.