Dozvoljen promet

Jabuke iz Gradiške mogu u prodaju

19:49, 14.07.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Jabuke ajdared proizvođača "Ogi voće" iz Gradiška ponovo mogu na rafe. Promet je dozvoljen poslije super analize uzorka jabuka u labortoriji u Srbiji.

Inspekcija Republike Srpske napravila je dodatno uzorkovanje jabuke, i to jedan uzorak formiran od jabuke koja je zatečena u skladištu distributera i drugi uzorak formiran od jabuke koja je povučena sa tržišta. Uzorci su dostavljeni na analizu u laboratoriju u Bečej. 

"Uzeta su dva uzorka, koja su dostavljena u refrentu laboratriju u Srbiju na dodatna ispitivanja, gdje je analizama utvrđeno da proizvodi ispunjavaju uslove propisane našim pravilnikom u smislu ostataka pesticida na osnovu čega je roba dalje puštena u promet. Mogu reći da su ovo procedure koje su propisane zakonom, da su inspektori. Svaka sumnja mora da se ispita i tek kad bude otklonjena takva roba može biti u prometu", kaže Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Polovinom juna, Inspektorat Republike Srpske zaprimio je obavještenje Agencije za bezbjednost hrane BiH da je inspekcija Kantona Sarajevo vršila uzorkovanje voća i povrća u maloprodaji radi ispitivanja ostataka pesticida, te da je analizama utvrđen povećan sadržaj pesticida u jabukama proizvođača iz Gradiške.

Informacija je dostavljena inspekciji za hranu Republike Srpske na dalje  postupanje. Iz gradiške firme poručuju da je nanesena nenadoknadiva šteta njima kao proizvođačima i njihovom ugledu. 

"Inače, to je ogromna šteta ne samo meni kao proizvođaču nego svim proizvođačima sa opštine  Gradiška. Ni jedne kile jabuke nismo više prodali, niti možemo prodati", kaže Mirko Petrović, iz firme "Ogi voće".

Kontrola voća i povrća u Republici Srpskoj vrši se prilikom uvoza i u unutrašnjem prometu u maloprodaji. Prema podacima Inspektorata RS, u prvom kvartalu, poljoprivredni inspektori su uzeli 361 uzorak  uvezene hrane. Laboratorijskim analizama ispitivani su ostaci 150 pesticida. Samo u pet slučajeva potvrđeno je  prisustvo jedne aktivne materije  iznad dozvoljenih količina. Radilo se o tri pošiljke mandarina iz Turske i dvije pošiljke jagoda iz Grčke. 

"Prema monitoringu za ovu godinu planirano je uzimanje preko 90 različitih uzoraka voća. vodi se računa da se i u maloprodaji uzorkuje, kako voće od domaćih proizvođača tak o i iz uvoza", kaže Makivić.

"Ono što je stav ovog ministarstva i što ćemo za sljedeću godinu da  planiramo to je pojačan nadzor kako bismo bili sigurni da imamo zdrav proizvod, da imamo kvalitetan proizvod na tržištu, da proizvodi koje kupujemo i koje upotrebljavamo jesu bezbjedni", kaže Saša Lalić, načelnik odjeljenja za Biljnu proizvodnju. 

U tu svrhu u Ministarstvu poljoprivrede planiraju da odvoje i više novca za sljedeću godinu. Time bi postigli veće uzorkovanje voća i povrća, kako kod  proizvođača tako i u distributivnim centrima.