Devet godina nakon osnivanja

Izmjenama zakona do bolje saradnje Garantnog fonda Srpske i privrednika

20:02, 09.09.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Nakon devet godina od osnivanja Garantnog fonda Republike Srpske, izmjenama i dopunama Zakona unaprijeđuju se njegove aktivnosti saradnje sa privrednim preduzećima. Jedna od najvažnijih novosti je uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobijanja garancija, što do sada nije bio slučaj. Dopuna zakona na tome nije stala. 

"Jedna od značajnijih izmjena je mogućnost da se garantuje za refinansiranje određenih kredita koji nisu bili pokriveni garancijama, ali sada postoji mogućnost da oni dobiju garanciju za neki novi kredit gdje bi izvršili refinansiranje postojećeg kredita", istakla je Željka Stojčić, predsjednik Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske.

Novost je i uvođenje portfeljnog poslovanja. To znači da će Fond davati garancije na portfelj kredita na koji su unaprijed dogovoreni tačni uslovi sa finansijskim posrednikom, odnosno bankama i mikrokreditnim organizacijama. Povećano je i učešće garancija za kredit za 20 odsto. 

"Na ovaj način kroz portfeljno garantovanje vrši se ono što je uobičajeno u svijetu, da javni sektor svojim garancijama prikuplja, promoviše i afirmiše privatni finansijski sektor koji izdavanje kredita vrši isključivo vlastitim finansijskim izvorima", poručila je Snježana Rudić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske.

"Do sad je bilo učešće garancije do 50 odsto u odnosu na kredit, a sad će to biti do 70 odsto, s tim da mora nadzorni odbor dati saglasnost. To je do 70 odsto, a ne uvijek toliki iznos i to će mnogo ohrabriti banke da daju sredstva, jer mi plaćamo po pozivu, a zajedno kasnije gledamo kako da vratimo ta sredstva", rekao je Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda Republike Srpske.

Unija udruženja poslodavaca u saradnji sa Vladom Republike Srpske priprema kreditnu liniju u kojoj bi grejs period trajao dvije godine, s rokom otplate od 10 godina i garantovanom kamatnom stopom. Uz takvu podršku, plus izmjenu Zakona o Garantnom fondu, privrednicima se daje mogućnost dizanja većih kredita.

"Popravljaju se neki uslovi, pomaže se privredi da mogu dići na duži rok kredite i veće iznose. U paketu sa tim bi bilo dobro da dođe do izmjene ovog zakona da Garantni fond može pomoći privrednicima da dignu veći kredit", ocijenio je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Garantni fond osnovan je 2010. godine da bi preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima olakšao dobijanje kredita od banaka, ali i otplaćivanje tih obaveza. Do aprila ove godine izdao je 142 garancije u ukupnom iznosu od 29 miliona maraka.