Naplata poštarine

"Hrvatska pošta" : Ne kršimo prava potrošača

09:45, 08.11.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
"Hrvatska pošta" /HP/ demantovala je tvrdnje da javni poštanski operateri "BH pošte", "Pošte Srpske" i "Hrvatska pošta" nelegalno naplaćuju dodatnu poštarinu za obične pismene pošiljke koje stižu iz međunarodnog saobraćaja, a sadrže robu, nazivajući to dezinformisanjem javnosti.

U saopštenju objavljenom na internet stranici "Hrvatske pošte" konstatuje se da sva tri javna poštanska operatera u BiH ni na koji način ne krše prava potrošača, nego pružaju usluge u skladu sa važećim zakonskim odredbama vezanim za poštanski saobraćaj BiH, te u skladu sa propisima Svjetskog poštanskog saveza vezanim za međunarodni poštanski promet. 

Iz "Hrvatske pošte" pojašnjavaju da je trenutna situacija takva da svim javnim poštanskim operaterima u BiH iz međunarodnog saobraćaja jedan broj običnih pismenih pošiljaka sa robom prispijeva neadekvatno opremljen sa prijemnim brojem, te samim tim i neadekvatno plaćenom poštarinom. 

U saopštenju se dodaje da "Hrvatska pošta", kao i ostali javni poštanski operateri u BiH, ne naplaćuju naknadu od primalaca za pošiljke koje prispiju adekvatno opremljene sa registrovanim brojem prijema /preporučene, vrijednosne, EMS i paketske pošiljke/. 

Javni poštanski operateri u BiH ni u unutrašnjem, ni u međunarodnom saobraćaju ne pružaju uslugu slanja robe s vrijednošću u običnim pismenim pošiljkama bez prijemnog broja na samoj pošiljci, odnosno takva se pošiljka sa robom iz BiH u inostranstvo ne može poslati kao obična neknjižena pošiljka /bez prijemnog broja čija je namjena praćenje pošiljke/. 

U saopštenju se dodaje da javni poštanski operateri u BiH na isti način tretiraju pismene pošiljke iz međunarodnog saobraćaja čiji je sadržaj roba s vrijednošću, a koje nemaju prijemnog broja. 

Iz "Hrvatske pošte" posebno napominju da je Regulatorna agencija za poštanski saobraćaj BiH, nakon masovne pojave ove devijacije /prispijeća neadekvatno tehnološki primljenih običnih pismenih pošiljaka koje sadrže robu, a prispijevaju u BiH iz međunarodnog prometa/, u nekoliko navrata upozoravala javne poštanske operatere na regularnost tehnološkog postupanja, te su sva tri operatera postupila u skladu preporukama Regulatorne agencije i prilagodili tehnologiju postupanja sa ovim pošiljkama. 

S tim tehnološkim postupanjem upoznata su nadležna entitetska ministarstva i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, te su javni poštanski operateri predložili da bude upućen cirkularni dopis putem međunarodnih poštanskih kanala kako bi se zemlje iz kojih dolaze pošiljke u BiH upozorile na obavezu primjenjivanja odredbi koje regulišu slanje robe u pismenim pošiljkama u skladu SPS standardom S10 /barkod/, navodi se u saopštenju. 

Savjet ministara trebalo je da na jučerašnjoj sjednici da razmatra informaciju Ministarstva komunikacija i transporta BiH o nelegalnoj naplati poštarine u BiH, ali je ona povučena sa dnevnog reda dok ne budu obavljene sve konsultacije s javnim poštanskim operaterima u BiH i Agencijom za poštanski saobraćaj. 

Povlačenje ove informacije zatražila su sva tri javna poštanska operatera, ali i entitetska ministarstva transporta i komunikacija uz obrazloženje da ona nije obrađena potpuno i kvalitetno. 

Ova informacija tretira nelegalnu naplatu dodatne poštarine pri uručenju običnih pošiljaka iz međunarodnog prometa robe koja ne podliježe carinskim naknadama, a koju vrše sva tri javna poštanska operatera u BiH. 

U ovom aktu, u koji Srna ima uvid, navodi se da je određeni broj korisnika međunarodnih poštanskih usluga dostavio pritužbe resornom ministarstvu, Agenciji za poštanski saobraćaj BiH, kao i Svjetskoj poštanskoj uniji, čijim aktima je zabranjen takav vid naplate. 

Iz Ministarstva komunikacija i transporta navode da je Agencija za poštanski promet BiH potvrdila da je "zaprimila prijave određenog broja korisnika poštanskih usluga o nelegalnoj naplati dodatne poštarine od 1,80 KM od primalaca pri uručenju običnih pošiljki iz međunarodnog saobraćaja sa robom koja ne podliježe carinskom pregledu i taksama, iz čega proizilazi da se ovakvim postupanjem vrši dvostruka naplata poštarine za istu uslugu, što je zabranjeno Svjetskom poštanskom konvencijom". 

Prema toj konvenciji, javni operater države odredišta može od korisnika naplatiti carinsku taksu, ali samo za pošiljke prijavljene na carini u skladu sa domaćim zakonodavstvom. 

Ministarstvo pojašnjava da je u konkretnom slučaju riječ o "pošiljci koja ne podliježe carinskom pregledu, odnosno carinskim taksama, a za koju postoji usluga propisana Zakonom o poštama BiH", te da je "navedenim odredbama Konvencije definisano da su to pismonosne pošiljke i poštanski paketi za koje nije dozvoljeno korisniku naplatiti poštarinu prilikom dostave na adresu, što znači da se u konkretnom slučaju naplata vrši suprotno svim važećim propisima". 

Iz "BH pošta" najavili su da će biti formiran tim predstavnika javnih poštanskih operatera u BiH i ministarstava saobraćaja i komunikacija da bi bilo riješeno ovo pitanje.