Gost Centralnih vijesti ATV: Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske

20:10, 20.10.2019.
Izvor: ATV
O zahtjevima Saveza sindikata Republike Srpske Vladi Republike Srpske, u Centralnim vijestima ATV-a, pričao je Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.