Pozitivne prognoze

Fitch potvrdio rejting BB+ i pozitivan izgled za Sberbank Europe AG

15:32, 14.09.2018.
Thumbnail
Međunarodna rejting agencija "Fitch" je za Sberbank Europe AG potvrdila dugoročni rejting (IDR) na BB+ kao i samostalnu ocjenu viabilnosti (VR) na b+. 

Dodatno je Fitch potvrdio pozitivne prognoze za Sberbank Europe AG. 

Segmenti na osnovu kojih se određuje rejting su zadovoljavajući nivo kapitala, solidno finansiranje i pozicija likvidnosti, kao i zdrava strategija samofinansiranja i snažna podrška od strane Sberbank Rusije. 

Fitch smatra da su rizici kvaliteta investiranja u kratkom roku ograničeni. Kreditni kvalitet najvećih korporativnih kredita Sberbank Europe je adekvatan, pošto se kreditni portoflio sastoji ili od vodećih privrednih društava u zemljama centralne i istočne Evrope ili od pravnih lica koja posluju sa Rusijom te imaju dobar kreditni kvalitet. 

Fitch je ustanovio da je portfolio loših kredita malih i srednjih preduzeća, kao i stanovništva smanjen u portfoliju Sberbank Europe, time pokazujući poboljšanje osnovnog kreditnog kvaliteta.