Dobrovoljna štednja

Dodatna penzija za radnike koji primaju platu iz budžeta

19:29, 19.07.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Od 1. januara 2020. godine svi radnici koji primaju platu iz budžeta Republike Srpske moći će i da dobrovoljno štede za dodatnu penziju. Ova mogućnost je stvorena potpisivanjem Ugovora o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu i organizovanju penzijskog plana. Potpise na ugovore su stavili generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan, direktor ovog fonda, te predstavnici republičkih sindikata. Iz Evropskog fonda kažu, zadovoljni su rastom broja članova i razvijanjem svijesti o neophodnosti štednje za treće doba.

“Sve je veći interes i uključenje građana u Fond što individualno, što putem penzijskih planova koje organizuju poslodavci. Republika Srpska, osim što prati trend ekonomskih razvijenih zemalja u oblasti razvoja dobrovoljnog penzijskog sistema, pokazuje opredjeljenost za razvoj novog vida štednje – štednje za penziju,” rekao je Tomaž Zavšnik, direktor Evropskog doborovljnog penzijskog fonda.

Lična penzija će se moći dobiti u cjelokupnom iznosu, a može biti pretvorena i u mjesečne anuitete. Uslov za korištenje je da osoba ima 58 godina. Ugovori se, kako kažu u sindikatima, odnose na oko 40.000 radnika koji su direktni korisnici budžeta. Vlada će uplaćivati 20 maraka.

“Svako od njih će ako želi, naravno, potpisati odgovarajući dokument o saradnji sa Evropskim penzionim dobrovoljnim fondom i imaće svaki mjesec od Vlade uplaćenih 20 KM, a taj iznos može biti povećan zavisno od mogućnosti pojedinca,” kaže Dragan Gnajtić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

“Ovim potezom mi smo se opredjelili da svaki radnik od 1.1.2020. godine na osnovu uplate koju će vršiti Vlada, u iznosu od 20 KM, će imati svoju ličnu penziju, pored redovne penzije koju će ostvarivati iz Penzijsko – invalidskog fonda,” rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Evropski dobrovoljni penzijski fond počeo je sa radom krajem 2017. godine i tada je zaživio sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj.