Ministar energetike i rudarstva

Đokić: Povećati obim stranih investicija

13:30, 07.10.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da je važno da se poveća obim stranih investicija i da je za Srpsku veoma značajno što je pitanja energetskog razvoja stavila gotovo na prvo mjesto.

Đokić je reka da je veoma važno što su predstavnici Srpske zastupljeni na Ekonomskom samitu Srbije u Beogradu, te dodao da je Republika Srpska prihvaćena kao partner.

"Jako je važno da su pogledi usmjereni na Republiku Srpsku na način da poštuju Srpsku i da je prihvataju kao svog partnera. Mi sada tu partnersku ulogu moramo samo da dokažemo i kroz ovakve skupove, ali i kroz praktičan rad gdje ćemo realizovati ono o čemu govorimo", rekao je Đokić Srni.

Đokić, koji učestvuje na dvodnevnom ekonomskom samitu koji okuplja veliki broj predstavnika iz svijeta privrede, poljoprivrede, finansijskih institucija, nauke, nevladinog sektora, rekao je da je od velikog značaja da predstavnici Srpske mogu da učestvuju i govore na ovakvim skupovima.

On je naglasio da je za Republiku Srpsku od posebnog značaja što je pitanja svog energetskog razvoja sada stavila skoro na prvo mjesto u pogledu njenih razvojnih mogućnosti i potencijala na kojem će bazirati svoj razvoj u narednih nekoliko godina, te da ima vrlo ambiciozan plan po tom pitanju.

"Želimo proizvoditi novu energiju, nove kilovat-časove, a pritom želio da budemo dio svijeta, da u okviru opštih politika i mi funkcionišemo, da ne dođemo u sukob sa njima i da energetska tranzicija bude proces kroz koji normalno prolazi i Republika Srpska", istakao je Đokić.

On je naveo da je u okviru ovog samita već ostvario kontakte sa Janom Mihajlovom, koja je i predsjednik Savjeta stranih investitora u Srbiji, a koja je prihvatila njegov poziv da posjeti Republiku Srpsku, te da očekuje da će tokom jeseni biti prilika da je ugosti.

"Za nas je veoma važno da predstavimo Republiku Srpsku kao mjesto sigurnih investicija. Mi već imamo Zakon o stranim investicijama koji štiti stranog investitora, kao i domaćeg", rekao je Đokić, ističući da je važno da se poveća obim stranih investicija, te da je Republika Srpska na to veoma spremna i ima ne samo politiku, nego i konkretne inicijative.

On je rekao da energetika sve više postaje tema, ne samo u Srpskoj, nego i u širem regionu od Srbije, te da se sve više pažnje posvećuje tranziciji i realizaciji projekata kroz proizvodnju energije koja se dobija iz obnovljivih izvora kao što je voda, sunce, vjetar i biomasa.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je to shvatila odavno i ima strategiju razvoja energetike do 2035. godine kojom su obuhvaćena sva ključna pitanja.

On je podsjetio da je 21. vijek, vijek znanja, novih tehnologija i velikih promjena koje će globalno da se ostvare, te dodao da se ljudi moraju edukovati da bi shvatili koliki je značaj tih promjena i kako da im se prilagode.

"Smatram da je za nas od velike važnosti da sve promjene koje ćemo učiniti budu jedan vid sigurnosti za ljude, da to bude nada za mogućnost boljeg i kvalitetnijeg života ovdje i za opstanak ljudi na ovim prostorima", istakao je Đokić.

On je naveo da je na skupu bilo riječi o tome da je Srbija veoma pogođena odlivom stanovništva, da su velike migracije, ne samo u Srbiji ili BiH i Srpskoj, nego su migracije zahvatile svijet.

"Mi gradove moramo pripremati za to da budu u funkciji prihvata tog stanovništva koje teži danas da živi u gradovima ili oko velikih gradova ili većih centara. I Srpska ima nekoliko takvih većih centara", rekao je Đokić.

On je dodao da će govoriti na popodnevnom panelu o energetskoj tranziciji koja je prisutna u regionu, kao i o izazovima koje sa sobom donosi, te o prioritetima u ekonomskom razvoju Republike Srpske sa stanovništa energetike.

Đokić je rekao da će na panelu pojasniti kako je moguće da Republika Srpska realizuje svoje ciljeve u pogledu povećanja obima proizvedene energije.