Boško Mekinjić

Digitalizacija donosi veliki napredak

20:39, 07.02.2019.
Izvor: nezavisne.com
Thumbnail
U prostorijama Komercijalne banke a. d. Banjaluka danas je održana prva sjednica Upravnog odbora Udruženja banaka BiH (UO UB BiH) u 2019. godini.

Sjednici je predsjedavao Boško Mekinjić, novi predsjednik UO UB BiH, koji je i predsjednik Uprave Komercijalne banke Banjaluka.

Banke u BiH zalažu se za nastavak aktivnosti na usklađivanju zakonske regulative neophodne za implementaciju i korištenje elektronskog potpisa, što je jedan od preduslova nastavka digitalizacije cjelokupnog bankarskog sektora, jedan je od zaključaka sa sjednice UO UB BiH.

Mekinjić, koji je ove godine preuzeo funkciju predsjednika UO UB BiH,  rekao  je da su sve banke u BiH izrazile veliku spremnost za nastavak digitalizacije, koja će donijeti veliki napredak u poslovanju banaka s jedne strane, te omogućiti klijentima lakši i proaktivniji  pristup bankarskim  proizvodima i uslugama.

"Očekujemo da sve nadležne institucije zadužene za uvođenje elektronskog potpisa podrže našu inicijativu kako bismo što brže došli do željenog cilja", izjavio je Mekinjić.

Na sjednici Upravnog odbora raspravljano je o daljim  aktivnostima i prijedlozima koji su ranije dostavljeni u vezi s izradom "bijele knjige",  koja bi trebalo da služi kao dokument koji objedinjuje svu problematiku s kojom se banke susreću u radu.

Mekinjić je rekao da ideja za pravljenje jednog takvog dokumenta nije samo da se pobroje problemi s kojima se suočava bankarski sektor, već i da se ponude rješenja za te probleme.

UB BiH će i u 2019. godini svoje aktivnosti usmjeriti na učešće u kreiranju i usaglašavanju zakonske i podzakonske regulative u nadležnosti entitetskih agencija za bankarstvo, te harmonizaciji ovih zakona u oba entiteta.