Tematska sjednica u Novom Gradu

Zaštititi građane od odlaganja radioaktivnog otpada!

14:17, 05.04.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
 Zahtijevamo od institucija BiH da hitno preduzmu aktivnosti na zaštiti svojih građana u opštinama koje se nalaze u slivu rijeke Une od planova Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji kasarne Čerkezovac, Trgovska Gora, na pordučju opštine Dvor, jedan je od zaključaka tematske sjednice Skupštine opštine Novi Grad o namjeri Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad.

U zaključcima se još navodi da da Skupština opštine traži od Savjeta ministara da hitno imenuje novu Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, jer je ranijem sastavu Radne grupe koju je imenovao Savjet ministara BiH istekao mandat.

Thumbnail

Od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je zatraženo da se ubrza i završi procedura proglašenja Parka prirode "Una" za područje od entitetske linije razgraničenja do ušća rijeke Une u 
Savu.