Fond PIO

Zahtjev za starosnu penziju podnijeti nakon prestanka osiguranja

15:21, 26.11.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju podnosi se tek nakon prestanka osiguranja, u roku od tri mjeseca.

Izuzetak su osiguranici iz kategorije samostalnih djelatnosti, član privrednog društva, organa upravljanja i lice koje obavlja poslove ugovora o djelu, koji za svoj rad prima naknadu, kao i vjerski službenik i poljoprivrednik koji zahtjev mogu podnijeti i za vrijeme trajanja osiguranja, saopšteno je iz Fonda. 

Ukoliko radnik zahtjev podnese prije prestanka osiguranja zahtjev će biti odbijen. 

"U tom slučaju je potrebno podnijeti novi zahtjev, poštujući zakonsku odredbu da se zahtjev za ostvarivanje prava podnosi nakon prestanka osiguranja", navedeno je u saopštenju. 

Pravo na starosnu penziju, prema odredbama Zakona, osiguranik ima od pravog dana nakon prestanka osiguranja, ukoliko je zahtjev podnesen u roku od tri mjeseca od prestanka osiguranja. 

Ukoliko zahtjev bude podnesen nakon isteka navedenog roka, pravo na starosnu penziju se može priznati najviše tri mjeseca unazad od dana podnošenja, ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava. 

U slučaju da je zahtjev podnesen prije prestanka osiguranja, a postupak po zahtjevu još nije okončan u trenutku kada je osiguranje prestalo, to nije smetnja da se po prestanku osiguranja blagovremeno podnese novi zahtjev. 

Pravilnost i zakonitost takvog postupanja potvrđuju, u pravilu, i nadležni sudovi, u onim slučajevima kada osiguranik čiji zahtjev bude odbijen pokrene upravni spor. 

Na to se posebno upućuju osiguranici koji prebivalište imaju u inostranstvu i čije zahtjeve Fond prima od drugih nosilaca, osiguranja u skladu sa međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju. 

S obzirom da se postupak vodi u dvije, katkad i više država, trajanje postupka je, po pravilu, duže nego kada osiguranik zahtjev podnosi neposredno u nekoj od poslovnica Fonda. 

Iz Fonda PIO Srpske preporučuju da se takvi osiguranici novim zahtjevom obrate nadležnom nosiocu osiguranja u državi prebivališta, odmah po prestanku osiguranja.