Ministarstvo poljoprivrede

Za zaštitu od poplava utrošeno 80 miliona maraka

11:52, 06.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Republika Srpska je u posljednjih pet godina utrošila gotovo 80 miliona milona u zaštitu od poplava, pri čemu je izgrađeno ili nadograđeno oko 40 kilometara savskih nasipa, čime je znatno povećana sigurnost građana i njihove imovine u Srpskoj, posebno kada je riječ o rijeci Savi, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odbacuje tvrdnje pojedinih medija da institucije Srpske nisu učinile ništa na zaštiti od poplava, te skreće pažnju na potrebu objektivnog informisanja javnosti o svim činjenicama, a ne na stvaranju atmosfere straha kod građana. 

"Izvedeni su radovi i na 140 kilometara obodne kanalske mreže, regulisano je oko 50 kilometara vodotoka raznih nivoa, te oko osam kilometara obaloutvrda. Radovi u okviru zaštite od voda u Republici Srpskoj izvode se u šest velikih projekata ukupne vrijednosti 215.947.512 KM, od čega je ugovoreno 124.619.488 KM, a realizovano 79.282.131 KM", navodi se u saopštenju. 

U saopštenju se ističe da je u okviru najvećeg od tih projekta "Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj", za koji je Evropska investicona banka (EIB) obezbijedila kredit od oko 107 miliona KM, do oktobra 2018. godine zaključeno oko 35 ugovora o izvođenju radova, a njihova ukupna vrijednost je oko 93 miliona KM ili oko 87 odsto sredstava ugovorenih kreditom EIB. 

Samo u okviru ovog projekta završeno je oko 20 projekata širom Republike Srpske, a, između ostalog, izvedeni su radovi na zaštiti od poplava rijeka Vrbanja, Križevica, Ukrina i Drinjača u opštinama Čelinac, Bratunac, Derventa i Šekovići, te rekonstruisani savski nasipi na području Bijeljine, gdje je rekonstruisan i glavni obodni kanal i regulisan kanal Janjica. 

I u opštinama Modriča, Šamac, Srbac, Kozarska Dubica, Novi Grad, Laktaši, Šekovići, te u Gradišci i Prijedoru, izvedeni su radovi na nadogradnji nasipa, sanaciji i čišćenju kanala, a izgrađena su i popravljena dva mosta u opštinama Čelinac i Srbac. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske sve podatke o svim projektima u svako vrijeme može dati na uvid medijima i više puta je o svim ulaganjima izvještavalo javnost. 

"Sve iznesene činjenice govore o značajnim ulaganjima u posljednjih pet godina, koja će biti nastavljena, prije svega izgradnjom drinskog nasipa, kao kapitalnog projekta, vrijednog 13,8 miliona dolara", ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.