Ustavni sud RS odlučio

Notari mogu zapošljavati pomoćnika koliko im je potrebno

19:18, 09.12.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Notari u Republici Srpskoj će zapošljavati onoliko pomoćnika koliko im je i potrebno, a ne koliko to odredi Ministarstvo pravde – konačno je odlučio Ustavni sud Republike Srpske.

Prvi konkurs za 71 pomoćnika koji je raspisalo Ministarstvo pravde, stopiran je prije više od godinu dana, koliko se i čekalo na ocjenu ustavnosti. Ministarstvu pravde ostalo je da ispoštuje odluku Ustavnog suda, a na pomolu su i nove izmjene Zakona o notarima. 
 
"Ustavni sud je kod ovakve ocjene imao u vidu da se u pravnom sistemu Republike Srpske u javnim organima sistematizacija radnih mjesta i broj potrebnih izvršilaca utvrđuje podzakonskim, uglavnom internim aktima, zavisno od strukture konkretnog organa i obima poslova. Za razliku od toga, notarskoj službi, kao javnoj službi, zakonom je nametnut kriterijum za zapošljavanje notarskih pomoćnika, pri čemu se nije vodilo računa o činjenici da se radi o službi koja se finansira isključivo privatnim sredstvima", istakli su iz Ustavnog suda Republike Srpske. 

Thumbnail

Po spornom konkursu, notari bi na hiljadu isprava godišnje u jednoj notarskoj kancelariji morali da imenuju po jednog pomoćnika. Značajno im je, kažu u Notarskoj komori, i što je Ustavni sud Republike Srpske odlučio u njihovu korist, jer bi, kako tvrde, za većinu notara rad postao neisplativ.

"Prema onom što smo mogli pročitati na sajtu Ustavnog suda, vidimo da su neki naši zahtjevi usvojeni i ocijenjene su kao neustavne odredbe Izmjene i dopune zakona o notarima", 
istakla je Slada Ivelić, predsjednik Notarske komore Republike Srpske. 

Ustavni sud imao je u vidu i zakonsku obavezu da plata pomoćnika ne može biti niža od plate višeg stručnog saradnika u državnoj upravi. Pravnici smatraju da baš zbog toga notari sami i treba da odrede koliko će saradnika zapsoliti. 

"Smatram da je logična odluka Suda u tom dijelu koji se tiče da notar može da određuje koliko mu je pomoćnika potrebno i koju će platu njemu da isplaćuje, naravno u skladu sa zakonom, ali ne Zakonom o notarima, jer nije korektno i nije ni tržišno da Vlada određuje jednom privatnom licu – notar je, bez obzira što ima javna ovlaštenja, on je privatnik koji se ne finansira iz budžeta, tako da je teško nametnuti mu broj pomoćnika i još mu nametnuti koja je plata obavezna", istakao je Milan Petković, pravnik. 

Sporni konkurs za notarske pomoćnike, Ministarstvo pravde raspisalo je još 17. novebra prošle godine.

Po odluci Ustavnog suda Republike Srpske neće se mijenjati samo konkursi za notarske pomoćnike, nego i notare, jer će ubuduće na konkurs moći da se prijave i osobe sa prebivalištem u Federaciji.