Zahtjev Operatvine grupe USK

U roku od 30 dana zatvoriti privremen migrantske centre

18:34, 08.04.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona zahtijeva od nadležnih da u roku od 30 dana budu zatvoreni privremeni migrantski centri "Bira" u Bihaću i "Miral" Velikoj Kladuši.

Operativna grupa zahtijeva od Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu da u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i lokalnim zajednicama hitno odredi lokaciju za privremeni migracioni centar van naseljenih područja. 

"Na toj lokaciji bi privremeni migracioni centar formiralo ministarstvo u čijoj je isključivoj nadležnosti oblast migracija, a u skladu sa međunarodnim standardima", ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu kantonalne Vlade nakon sastanka Operativne grupe koji je sazvao premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. 

Operativna grupa ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u postojećim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih 3.200 lica u četiri privremena centra u Kantonu, i to 1.500 u "Biri" u Bihaću, 700 u "Miralu" u Velikoj Kladuši, 580 u "Borićima" u Bihaću i 420 u "Sedri" u Cazinu. 

U zaključku sa sastanka navodi se da se u centre "Sedra" i "Borići" upućuju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje. 

Između ostalog, traži se i da Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, koje je nadležno da sprovodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u zemlji, zahtijeva od policijskih agencija svih nivoa vlasti da vrše pojačanu i stalnu kontrolu prevoznih sredstava koja idu ka Unsko-sanskom kantonu, te kontroliše priliv migranata na ovo područje, da bi bezbjednosna i zdravstveno-epidemiološka situacija ostale pod kontrolom. 

"Od Službe za poslove sa strancima, koja je nosilac u rješavanju problematike migracija se zahtijeva da bude prisutna na poziv kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, da preuzme ilegalne migrante zatečene na području kantona, a za koje ne postoji smještaj u utvrđenim kapacitetima", zaključeno je na sastanku. 

U suprotnom, kako se navodi, Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona biće prisiljena da podnese krivične prijave zbog nesavjesnog rada u službi. 

Operativna grupa upozorava da, prema procjenama, na prostoru Unsko-sanskog kantona ima 164.996.823 metra kvadratna za koji se sumnja da je zagađen minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima, te se javno ograđuje od odgovornosti za bezbjednost ilegalnih migranata koji u tim područjima pokušavaju preći granični pojas. 

"Građani Unsko-sanskog kantona se upozoravaju da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima. Kantonalna inspekcija će pojačano nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivanja smještaja migrantima, a od gradskih i opšinskih službi se traži kontrola rješenja izdatih za pružanje usluga smještaja u posljednjih šest mjeseci", navedeno je na stranici kantonalne Vlade.