Nakon zemljotresa

U Kostajnici 12 objekata predviđeno za rušenje

  • 19.02.2021.15:08

Na području opštine Kostajnica izvršen pregled 2669 objekata, 12 objekata predviđeno za rušenje

Timovi za kategorizaciju i procjenu štete na objektima oštećenim u potresu, koji je 29.12.2020. godine pogodio i opštinu Kostajnica, do sada su obišli 2669 objekta na području ove opštine. Stručnjaci su utvrdili da su na 893 objekta vidljiva oštećenja prouzrokovana zemljotresom, dok na 1776 objekata nije evidentirana šteta.

Dosadašnjim radom stručnjaka na terenu, od 893 objekta kod kojih su utvrđena oštećenja, 12 objekta je svrstano u šestu kategoriju koja predviđa rušenje. U treću kategoriju svrstano je 115 objekata, četvrtu - 59 objekata, a u petu kategoriju svrstana su 32 objekta. Procjenjeno je da objekti iz ovih kategorija (ukupno se radi o 206 objekata) nisu uslovni za boravak lica i da je potrebno uraditi projekat sanacije tih objekata. U prvu kategoriju je svrstano 475 objekata, a u  drugu 200 objekata i, prema procjenama stručnjaka, ovi objekti  su bezbjedni za boravak lica.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić očekuje da će kategorizacija objekata biti završena do kraja ove sedmice, nakon čega će se pristupiti procjeni štete koju je pričinio zemljotres koji je 29.12.2020. godine pogodio opštinu Petrinja u Hrvatskoj,  a čije posljedice su se osjetila i u opštini Kostajnica. Ministar Golić kaže da je odlučeno da timovi koje čine stručnjaci iz Direkcije za obnovu i izgradnju Republike Srpske i opštine Kostajnica, osim kategorizacije i procjene štete na stambenim objektima, uzmu u obzir i sve pomoćne objekti, tako da će radom Komisije biti obuhvaćeno više od 3 i po hiljade objekata na području cijele opštine.