Ministar prosvjete i kulture Srpske

Trivić: Djeca u Srpskoj imaju dobro znanje

18:06, 02.04.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Djeca u Srpskoj imaju dobro znanje, ali uvijek može bolje, kaže ministar prosvjete i kulture Srpske. Odgovornost je, poručuje Natalija Trivić, na svim zaposlenim u nastavno-obrazovnom procesu.

Do najboljih politika u obrazovanju dolazi se zajedničkim kreiranjem i radom. O najboljim praksama zajedničkog rada i unapređenja obrazovnog sistema, govorilo se na Desetoj školi direktora i pedagoga osnovnih i predškolskih ustanova u Srpskoj. 

"Vrijeme je da se konsolidujemo da vidimo šta nam je sve spremno za narednu školsku godinu, da vidimo šta je ono gdje treba da se usmjeravamo i u nastavnom planu i programu i u organizaciji. Zapravo svemu onome što treba da donese najbolja znanja za učenike osnovnih škola i zdrav rast i razvoj djece u predškolskim ustanovama", istakla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Vrednovanje kvaliteta rada učenika, nastavnika i škola i demografska politika, osnovne su teme Desete škole direktora i pedagoga Srpske. 

"Mi ćemo do kraja maja već izvršiti spoljašnje vrednovanje u deset osnovnih škola, a imamo još u obavezu da uradimo u još 30 do septembra mjeseca", naglasio je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.  

"Brojna pitanja iz te oblasti su vrlo zanimljiva. Mi govorimo o tome kako nastavnici mogu procjenjivati anagažovanje učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, kako to da prate, kako da ocjenjuju", rekao je Drago Branković, predsjednik Društva pedagoga Republike Srpske. 

Da su ovakvi seminari i te kako korisni tvrdi rukovodstvo osnovnih škola i predškolskih ustanova u Srpskoj. Prilika je to, kažu, da riješe sve nedoumice i unaprijede kvalitet rada. 

"Možemo da razmijenimo utiske, mišljenja, da na neki način direktno pitamo naše resorno ministarstvo i Republički pedagoški zavod ono što nas interesuje i ono što nas muči", naglasila je Vanja Subašić, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić" Vitkovci. 

"Imamo priliku da se na licu mjesta upoznamo i sa zakonskim procedurama i sa pravilnicima i da ukažemo na nedostatke koji su aktuelni", istakao je Milovan Vujičić, direktor JU Dječiji vrtić "Neven", Čelinac. 

Deseta škola direktora i pedagoga osnovnih škola i predškolskih ustanova u Srpskoj okupila je više od 350 učesnika. Školu organizuje Republički pedagoški zavod i Društvo pedagoga Srpske.