Popularani način smještaja

"Stan na dan" pod lupom inspekcije

  • 08.07.2018.19:28

"Stan na dan" sve je popularniji način smještaja, posebno u Banjaluci gdje se iz godine u godinu traži krevet više. Međutim iznajmljivanju na crno ispekcija želi da stane u kraj.

Kontrole su pojačali, a kazne su od 500 do dvije hiljade maraka. Ipak, priznaju da im nije cilj da kažnjavaju već da se ovaj način rentanje legalizuje.

"Kontrole se vrše na način da mi kontaktiramo lica koja pokušavaju pružanje takvih usluga da se izjasne na svoje usluge. Do sad smo izvršili oko 180 takvih kontrola, moramo reći da je odziv bio pozitivan, jer ljudi nisu bili upoznati sa svojim mogućnostima", istakla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Svi koji žele da izdaju stan na dan, a da bi to bilo legalno prvo treba da sklope ugovor sa Turističkom organizacijom. A nakon toga da se registruju u APIF-u. Oni koji se bave izdavanjem stana na dan, kažu da je na tržištu trenutno nelojalna konkurencija pa su i oni za opciju da se svi registruju. 

Cijene stanova sada se kreću između 40 i 60 marak, a sama registracija, kažu ne bi smanjila zaradu.

"Iz godine u godinu se povećava broj koji se idzdaje, sada ih ima oko 250, mada je to teško utvrditi jer nisu registrovani, registar bi to olakšao i samim vlasnicima jer bi bili u legalnim tokovima i zaštićeni od strane džave, a kada se svi registruju to im neće smanjiti prihode i svi će poslovati pod jednakim uslovima", istakao je Aleksandar Čičić, "Stan na dan", Banjaluka.

U banjalučkoj Turističkoj organizaciji kažu da bilježe rast turista zato bi im dobro došlo kada bi znali sa kolikim smještajnim kapacitetom raspolažu. Za sada znaju za 1.900 mjesta, što kažu da nije dovoljno. Vjeruju kada bi se svi registrovali i slika turističke ponude bila bi bolja.

"Turistička organizacija učestvuje dobrim dijelom u registraciji "stana na dan" i sve nepravilnosti obavještava se inspekcija, koja ažurno radi tako da mi smatramo da svi koji su na bukingu moraju imati dozvolu za rad", istakla je Branka Branković, Turistička organizacija Banjaluka. 

Iz Poreske uprave Republike Srpske poručuju da su poreski obveznici koji izdaju stan na dan dužni platiti porez na ostali dohodak u iznosu od 10% na ostvareni dohodak. Takođe, su dužni plaćati i godišnji paušalni iznos boravišne takse koji iznosi od 15 do 30 maraka.