Nacrt kolektivnog ugovora u ŽRS

Sindikalici nezadovoljni visinama naknada

19:29, 17.10.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Sindikati zeljezničara poslali su danas svoj odgovor i primjedbe na nacrt Kolektivnog ugovora koji su im prije osam dana dostavili iz Uprave Željeznica Republike Srpske. Željezničari se nadaju da će postići konačan dogovor o kolektivnom ugovoru. Najviše primjedbi su imali na visinu različitih naknada. 

"Što se tiče noćnog rada, rada praznicima, državnim i vjerskim, što se tiče visine regresa, visine minulog rada, naknade za minuli rad. Naš prijedlog za regres, konkretno smo tražili da to bude 440 maraka, najniža plata u RS u neto iznosu. Dosta razgvora bi trebalo da bude i što je zamišljeno u sindikatima je da dođe do tabelarnog dijela, da dođe do smanjivnaja platnih razreda, platnih grupa da ne bude tako izraženo. Opet se vraćamo na to da kroz ovu najnižu platu u Srpskoj mi već sada imamo KV radnika u njoj. Ako se ispoštuje ono što je predsjendica Vlade najavila, 500  maraka najniža, mi već imamo tehničare u najnižoj plati," rekao je Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara RS.

Sindikalci od poslodavca očekuju da će početkom iduće sedmice ponovo sjesti za pregovarački sto. Tome se nadaju i u Upravi Željeznica RS. U pisanom odgovoru kažu da su u osnovi nacrta Kolektivnog ugovora za željezničare, sadržane sve one odredbe koje su u toku ranijih pregovora, koji teku još od kraja marta 2016. godine, već usaglašene, dok je Uprava izašla sa prijedlozima za određene stavke koje do sada nisu dogovorene, a o kojima sindikati treba da se izjasne. U Upravi kažu da se ne radi o mnogo spornih pitanja, ali dok se sindikati ne izjasne ne bi ih posebno nabrajali jer možda, na kraju, i neće biti sporna. 

"Najveći dio ranijih primjedbi sindikata Uprava je u ovom nacrtu prihvatila i ugradila u tekst, koliko je to bilo moguće u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, dok će se o ostalim neusaglašenim stvarima raspravljati na sastanku koji bi trebalo da uslijedi. Uglavnom se radi o nekim dodatnim zahtjevima sindikata vezanim za određena prava, za koje Uprava u ovom momentu ne može da obezbijedi dovoljno novca, a ako se o tome postigne neki dogovor pristupilo bi se izradi tabelarnog dijela sa koeficijentima," saopšteno je iz Željeznica Srpske.

Što se tiče kredita za restrukturisanje ŽRS, iz Uprave pišu da je povlačenje prve tranše, u iznosu od 26,5 miliona evra, u završnoj fazi. Poštuju se sve procedure i dobili su saglasnost za povlačenje sredstava od Ministarstva finansija Srpske i očekuju da će, nakon zahtjeva putem Ministarstva finansija i trezora BiH, Svjetska banka odobriti povlačenje tih sredstava.

Dodaju da su sredstva iz prve tranše kredita namijenjena za izmirenje obaveza za poreze i doprinose, isplatu dugovanja prema radnicima, od kojih će prvi biti oni koji imaju najmanja potraživanja.