Stvara veliku ekološku katastrofu

Sastanak povodom problema plutajućeg otpada

16:59, 22.04.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić, sutra će, u Višgradu okupiti kolege ministre iz Srbije i Crne Gore, kao i načelnike opština kroz čiju teritoriju prolazi plutajući otpad i stvara veliku ekološku katastrofu Višegrađanima. 

Jedini koji trenutno rade na rješavanju tog ekološkog problema su zaposleni u višegradskoj hidroelekttrani. Da nije njih, proizvodnja električne energije bila bi dovedena upitanje. 

“Od tog plutajućeg otpada dolazi do zaprljanja ulaznih građevina u agregate što dolazi do spriječavanja protoka vode, a dalje može da dođe do  oštećenja na drugim dijelovima postrojenja evakuacionih organa i slično. Pored toga što je to stvarno jedan ekološki problem, može da bude i tehnički problem u radu hidroelektrane", kaže Vukota Jojić, rukovodilac Službe za proizvodnju električne energije u “ HE na Drini “ Višegrad.

Zbog velike količine plutajućeg otpada koji stiže do Višgrada, u hidroelektrani morali su da formiraju i posebnu službu koja se bavi isključivo čišćenjem rijeke. Nije se moglo sve uklanjati ručno, pa je uz pomoć Vlade RS koja jedina ima sluha za problem plutajućeg otpada u Višegradu, izdvojena su sredstva i za kupovinu mašina koja pomažu u vađenju i lagerovanju smeća.

“Određene službe vode računa o tome, napravljena je lančanica uzvodno od ulaznih građevina gdje voda dotiče na turbine, tako da je spriječen dotok otpada na samu branu, a nadležne službe vrše izvlačenje tog otpada i deponovanje", rekao je Željko Krsmanović, rukovodilac Službe za elektro održavanja u “ HE na Drini “ Višegrad.

U Srbiji, uz rijeku Lim postoji jedna deponije, dok u Crnoj Gori imaju dvije.Tokom zime, akumulacija jezera nije čišćena, već je otpad zadravaju lančanice koje su postavljene na Drini. Prošle godine, radnici višegradske hidroelektrane iz jezera izvadili su više od 8 hiljada kubika plutajućeg otpada.