Civilna zaštita i UNDP

Radio-repetitori olakšavaju komunikaciju i spasavanje u slučaju poplava

12:51, 13.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed i rukovodilac UNDP kancelarije u Banjaluci Goran Vukmir potpisali su danas ugovor o primopredaji radio-repetitora između Republičke uprave Civilne zaštite i UNDP-a koji će olakšati komunikaciju, zaštitu i spasavanje u slučaju poplava.

Radio-repetitori su nabavljeni i instalisani u okviru projekta "Integrisanje klimatskih promjena u upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa", koji realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarsrtvo i ekologiju Republike Srpske u saradnji sa UNDP. 

Međed je novinarima u Banjaluci nakon potpisivanja rekao da je devet lokalnih zajednica u Srpskoj u slivu Vrbasa sada znatno kvalitetnije opremljeno kada je riječ o sistemu ranog upozoravanja i odbrane od poplava. 

On je istakao da je Uprava, zahvaljujući danas potpisanom ugovoru, dobila dva repetitora, koja su instalisana na Lisini Kozara i Lisini Mrkonjić Grad, što znači da će uz pomoć motorole pripadnik civilne zaštite moći pokriti kompletan prostor Republike Srpske. 

"UNDP je implementirao 154 hiljade maraka, 80 ručnih motorola, deset stacionarnih i deset mobilnih radio stanica, te šest sistema ranog upozoranjava, odnosno sirena, od čega su Laktaši i Čelinac dobili po dvije, a Kotor Varoš i Srbac po jednu sirenu", precizirao je Međed. 

On je ocijenio da su pripadnici Uprave odlično osposobljeni i opremljeni, ali da i dalje treba raditi sa obukama i opremanjem. 

Vukmir je ocijenio da je ovim projektom uspostavljen kompletan zatvoren sistem ranog upozoravanja od poplava u slivu Vrbasa. 

"Nadam se na će ovaj sistem biti primjer i da će se sličan uspostaviti na svim drugim slivovima rijeka u BiH", dodao je Vukmir. 

Vukmir je naveo da je cilj projekta da pruži podršku vlastima na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene. 

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Republike Srpske Svjetlana Radusin pojasnila je da projekat "Integrisanje klimatskih promjena u upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa" finansira Globalni fond za životnu sredinu sa pet miliona dolara nepovratnih sredstava. 

Prema njenim riječima, projekat sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama i 14 opština u slivu rijeke Vrbas, od čega je devet iz Srpske. 

"Cilj projekta je da se smanji rizik od poplava. Dva radio releja omogućavaće opštinama u slivu Vrbasa nesmetanu radio komunikaciju pri opasnostima koje su direktno vezane za klimatske promjene", navela je Radusinova. 

Ona je naglasila da je uspostavljena hidrološka mreža, jedina takva u slivu Vrbasa, koja prati hidrometeorološke parametre u realnom vremenu i rano upozorava na rizik od poplava. 

Osim zvaničnika iz partnerskih institucija, primopredaji su prisustvovali i predstavnici devet gradova i opština iz Republike Srpske u kojima se projekat realizuje.