Univerzitet u Banjaluci

Promovisani doktori nauka

19:33, 08.11.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Godine truda, rada i učenja na kraju se isplate. Primjer za to je 31 doktor nauka, koliko ih je promovisano na Univerzitetu u Banjaluci.

"Moja tema doktorske disertacije bavi se motivom pravde u Američkoj književnosti od 17. do 20. vijeka i vrlo je aktuelna. Kod nas još uvijek interdisciplinarnonst nije toliko prepoznata ni zastupljena, tako da je ovo bilo osvježenje u nekom naučnom, ali i socio-kulturnom smislu", istakla je Dijana Zrnić, Filološki fakultet.  

Sarajlija Senad Murtić kaže da se na doktorske disertaciju u Banjaluci odlučio zbog mnogo povoljnijih finansijskih uslova nego u Sarajevu.

"Moram priznati da čovjek dok radi doktorsku disertaciju nema taj utisak, ali kad je završi i kada se slegnu svi utisci osjećaj je predivan i evo imam veliko zadovoljstvo da prisustvujem ovom činu", istakao je Senad Murtić, Poljoprivredni fakultet. 

Ponosni smo na ove nove doktore nauka kaže rektor.

"Doktorirali su iz različitih oblasti i njihove doktorske disertacije su dijelom publikovane u međunarodnim i vodećim nacionalnim časopisima i zaista Univerzitet u Banjaluci je ponosan na svoje doktore nauka koji su dostigli najvišu titulu u akademskoj zajednici, odnosno u nauci, doktoriranjem upavo na Univerzitetu u Banjaluci", istakao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Svake godine na Banjalučkom univerzitetu doktorira između 20 i 35 doktora nauka. Ovo je posljednja generacija koja je doktorirala po starom planu i programu, kaže rektor.