Poljoprivredna gazdinstva

Prijava i uplaćeni doprinosi uslov za dobijanje podsticaja

19:14, 09.03.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Isplata podsticaja za poljoprivrednike u Srpskoj, od ove godine biće uslovljena prijavom i uplatom doprinosa. Od ukupno 22 hiljade registrovanih poljoprivrednika, samo njih osam hiljada redovno uplaćuje zdravstveno i penziono osiguranje. Ministar Boris Pašalić objašnjava da nije riječ o porezu, već isključivo zaštiti poljoprivrednika.

"Mislimo da je to fer, da ukoliko Republika Srpska izdvoji 71 milion maraka za direktne podsticaje u poljoprivredi, da ne bi bio problem da oni izdvoje ta sredstva da zaštite sami sebe u smislu zdravstvene i penzione zaštite. To je novina od koje apsolutno nećemo odustati," rekao je Pašalić.

Jedino sporno je, objašnjava ministar, način prijave koji je za sada, prilično komplikovan. Prijava obaveza moguća je jedino elektronskim putem u Poreskoj upravi. Zato planiraju da obezbjede jedan formular koji će poljoprivrednici moći da popune direktno u Poreskoj upravi, a koji će kasnije biti unesen u sistem. 

"Nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava dužni su da doprinose uplaćuju lično, za sebe, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnji obračun doprinosa Poreskoj upravi dostavljaju do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Područne jedinice Poreske uprave Republike Srpske biće na raspolaganju  nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kako bi navedene prijave pravilno popunili i na taj način izvršili svoje zakononske obaveze," saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Način prijave jedino je što smeta poljoprivrednicima, pa se nadaju da će sve uskoro biti pojednostavljeno. Uslovljavanje je, poručuju u savezu udruženja poljoprivrednika, logičan i fer potez.   

"Ukoliko želimo ostvariti subvenciju, da one obaveze koje su, možemo reći, i minimalne u odnosu na neka druga davanja, poljoprivrednim proizvođačima neće predstavljati neki dodatni teret, a zauzvrat ćemo urediti isplatu subvencija, jer uvijek postoje određeni propusti koji se mogu desiti, tako da neko ostvari pravo na podsticaj, a drugi ne mogu ostvariti ništa, a vrše uplate," kaže Stojan Marinković, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

Prema Zakonu o doprinosima, poljoprivredna gazdinstva u Srpskoj podijeljena su na komercijalna, koja plaćaju zdravstevno i penziono osiguranje, i nekomercijalna, koja plaćaju samo zdravstveno. Ukoliko se poljoprivredom bavi penzioner, on plaća jedan odsto od iznosa svoje penzije, a zaposleni plaćaju jedan odsto od bruto plate. Kako je rok prijave obaveza Poreskoj upravi do sada bio kraj marta za prethodnu godinu, u minsitarstvu i poreskoj upravi planiraju i taj rok da produže.