Institut za javno zdravstvo Srpske

Preporuke za izvođenje muzike uživo: Ovo su mjere koje treba poštovati

  • 01.03.2021.12:55

Izvođači muzike treba da poštuju dobre higijenske prakse i već definisane epidemiološke mjere koje važe za ugostiteljske objekte.

Nije dozvoljeno organizovanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće koji imaju manje od 50 m2 površine prostora koji je namijenjen gostima objekta.

U ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće koji raspolažu sa više od 50 m2 površine prostora koji je namijenjen gostima objekta, izvođenje muzike uživo se može organizovati u periodu od 20.00 časova do kraja radnog vremena, isključivo pod sljedećim uslovima i epidemiološkim mjerama:

Izvođači muzike treba da poštuju dobre higijenske prakse i već definisane
epidemiološke mjere koje važe za ugostiteljske objekte.

Nije dozvoljeno organizovanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj,
ishranu i piće koji imaju manje od 50 m2 površine prostora koji je namijenjen gostima
objekta.

U ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće koji raspolažu sa više od
50 m2 površine prostora koji je namijenjen gostima objekta, izvođenje muzike uživo
se može organizovati u periodu od 20.00 časova do kraja radnog vremena, isključivo
pod sljedećim uslovima i epidemiološkim mjerama:

- Svaki ugostiteljski objekat vodi evidenciju muzičara za svaki dan kada je
muzika uživo organizovana (evidencija obuhvata ime i prezime i kontakt telefon).

- Odgovorno lice ugostiteljskog objekta upoznaje muzičare o važećim mjerama te
se stara da se iste poštuju.

- Prilikom dolaska u ugostiteljski objekat muzičarima se mjeri temperatura i o
istom se vodi evidencija. Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

- Muzičari koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna
temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost,
bol u mišićima, proliv, povraćanje...) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena
COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom na COVID19 ili osobama sa potvrđenom COVID-19 infekcijom ne smiju učestvovati u izvođenju
muzike u ugostiteljskim objektima.

- Za vrijeme boravka u ugostiteljskom objektu, uključujući dolazak i odlazak,
muzičari treba da održavaju fizičku distancu od najmanje 2 metra, kako između sebe
tako i prema gostima kao i da sprovode pravilnu higijenu ruku.

- Svi muzičari obavezno nose masku koja pokriva usta i nos izuzev pjevača i
muzičara koji sviraju duvačke instrumente. Maske se koriste i prilikom odmora
izuzev kada kada se konzumira hrana i piće.

- Za vrijeme odmora muzičari poštuju fizičku distancu od 2 m kao i maksimalan
broj osoba koji može sjediti za jednim odnosno dva stola.

- Između bine (prostora za izvođenje muzike) i stolova potrebno je obezbjediti
udaljenost od 4 m.

- Bina (prostor za izvođenje) treba da bude tolike površine da se obezbijedi
fizička distanca od 2 m između muzičara (jedan muzičar na 4m2
).

- Prilikom izvođenja muzike nije dozvoljeno kretanje muzičara van bine
(prostora za izvođenje).

- Nije dozvoljeno plesanje niti pjevanje gostiju u ugostiteljskom objektu.

- Preporučuje se da se prilikom izvođenja muzike, ukoliko to uslovi
dozvoljavaju, što više omogući prirodna ventilacija prostora (otvaranjem prozora).

- Preporučuje se da ugostiteljski objekti, ukoliko je to moguće, postave fizičke
barijere (u vidu pleksiglasa) između većeg dijela prostora za izvođenje muzike i
ostatka ugostiteljskog objekta.

- Jačina zvuka muzike koja se izvodi treba da bude tolike jačine da omogućava
normalan govor među osobama koje sjede za jednim stolom bez potrebe da se primiču
jedni drugima (jačina zvuka ne smije da prelazi 65 dB).

- Nakon završetka večeri tokom koje je izvođena muzika uživo potrebno je
izvršiti detaljno čišćenje i prozračivanje ugostiteljskog objekta.