Novi poziv grada Trebinja

Povoljno stanovi za mlade bračne parove

21:40, 13.07.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Grad Trebinje je ponovio javni poziv za kupovinu stanova u zgradi za mlade bračne parove po veoma povoljnim uslovima, jer se na prvi poziv nije javio dovoljan broj kandidata.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić potvrdio je da će zgrada raspolagati sa 40 stanova, napominjući da su se na prvi javni poziv prijavila 34 kandidata, a da je uslove zadovoljilo njih 14. 

Ćurić je naveo da ostali nisu imali potpunu dokumentaciju ili nisu zadovoljavali starosnu granicu pa su odlučili da ponove ovaj poziv i promijene neke od uslova kako bi popunili planiran broj mladih bračnih parova koji će moći na ovaj način da obezbijede krov nad glavom. 

Jedan od uslova koji će biti promijenjeni je starosna dob, sa dosadašnjih 32 na 38 godina. 

"Javilo nam se dosta onih koji nisu ispunjavali prvobitnu starosnu granicu. Novina je i to što se sada traži da samo jedan bračni drug, a ne oba kao u prvom pozivu, posljednjih pet godina ima prebivališta na područja Trebinja. Promijenjen je i period otplate kredita, pa bez obzira da li će stan biti jednosoban ili dvosoban, otplatni rok može da bude do 25 godina, po želji kupaca", rekao je Ćurić. 

Govoreći o ostalim uslovima ovog javnog poziva, Ćurić je naveo da podnosilac zahtjeva ne smije da ima u svom vlasništvu, odnosno suvlasništvu, stambenu jedinicu. 

"Podnosilac mora da dostavi uvjerenje o zaposlenju, da oba bračna partnera imaju primanja, da donesu potvrdu o uplati doprinosa od poslodavca, da donesu izvod iz centralnog registra kredita koji izdaje banka", rekao je Ćurić. 

Posebni uslovi za utvrđivanje reda prvenstva, dodaje Ćurić, jesu starosna dob, broj članova porodičnog domaćinstva i pripadnost boračkoj populaciji. 

Javnim pozivom je odabrana Komercijalna banka da se putem nje ostvaruje kreditiranje. 

"Kamata je 3,4 odsto, što je veoma povoljno. Ovakvu kamatu ljudi nisu mogli do sada da dobiju. Tako da se isplatilo što je grad Trebinje preuzeo ovu obavezu da sve iskoordinira da dobijemo što bolje uslove za mlade bračne parove", rekao je Ćurić. 

Zgrada će se za narednih nekoliko mjeseci graditi u okviru bivše kasarne Vojske Republike Srpske u centru grada. 

Ponovljeni konkurs traje narednih 15 dana, a zainteresovani mladi bračni parovi detaljnije informacije mogu da dobiju na zvaničnoj stranici grada Trebinja.