Potpisan ugovor o sufinansiranju projekta "Naš otpad - naša odgovornost"

18:53, 26.05.2020.
Izvor: ATV
Komunalno preduzeće "Ekosfera" iz Stanaradobiće opremu za upravljanje otpadom. Sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske potpisali su ugovor o zajedničkoj nabavci kombinovane mašine i komunalne opreme. Sve je dio projekta "Naš otpad - naša odgovornost.

Srđan Todorović , direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, "Ukupna  vrijednost projekta je 200. 000 KM finanairanje je 50 posto fond za zaštitu životne sredine i eneggetsku efikasnost a 50 posto komunalno preduzeće, odnosno opština Stanari“. 
Nova mašina olakšaće rad lokalniog komunalnog preduzeća, posebno na uklanjanju divljih deponija. Na području opštine mapirano ih je oko 40. 

"Pored građevinske mašine izvršićemo nabavku 20 posuda za odlaganje komunalnog otpada koje će biti postavljene na mjestu sanacije diviljih deponija“, kaže Darko Kršić, direktor preduzeća "Ekosfera". 

Ugovor Fonda i loklanog preduzeća nastavak je saradnje. Do sada su u opštini Stanari realizovali brojne projekte na upravljaju otpadom. 

"Na početku kad smo osnovali, gdje smo zaista ogroman novac uložili u ovo preduzeće, a Fond je i te kako razumio i u saradnji sa nama je pomogao, od nabavke kontejnera pa sve do uređenja koje je potrebno i zakon što nalaže u odlaganje komunlanog otpada gdje mi sada u našem regulacionom planu imamo tu aktivnost“, kaže Dušan Panić načelnik opštine Stanari.
  
Planiraju i energetsko utopljavanje dvije lokalne osnovne škole. Sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine i enegretsku efikasnost Srpske i Svjetske banke, na školama u Stanarima i Ostružnji, biće primijenjene mjere energetske efikasnosti.