Niko ne može da ospori rješenje

Posavljak: Univerzitet u Banjaluci i njegovih 16 studijskih programa su za nas reakreditovani

19:44, 04.04.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Proces reakreditacije Univerziteta u Banjaluci i akreditacije 16 studijskih programa uspješno je okončan. Sve je trajalo nepune dvije godine, a rezultat je dobijanje rješenja koje potvrđuje da Univerzitet ispunjava sve kriterijume u oblasti visokog obrazovanja. 

Međutim, postoji problem - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, odbila je da u državni registar upiše univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, iako je proces njihove akreditacije obavila Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske. Vlada Republike Srpske je ocijenila da je ovo čista politička opstrukcija procesa akreditacije dva javna univerziteta u Srpskoj i pokušaj njihove diskreditacije. 

Koji su sljedeći koraci, rekao nam je prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjaluci, Strain Posavljak. 

"Univerzitet u Banjaluci i njegovih 16 studijskih programa su za nas reakreditovani, to dokazuje rješenje Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Sve kočnice pri upisivanju u registar nastaju zbog pogrešnog tumačenja zakona od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH", poručio je to, gostujući Širom Srpske, Posavljak.