Počast

Partizani, Tito, Nijemci - Desant na Drvar istorijska borba protiv okupacije

21:35, 25.05.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Na Titov rođendan biti u mjestu na koji je izvršen istorijski desant je poseban doživljaj. To smo danas čuli skoro na svakom koraku. 

Brojni poštovaoci lika i djela Josipa Broza stigli su danas u Drvar da se prisjete obilježavanja njegovog rođendana, nekadašnjih sletova za Dan mladosti i evociraju uspomene na neuspjeli njemački desant. 

"Čak se sjećam da sam vidjela tu da su prošli Nijemci sa jednim mladićem koji je ima oko 15 godina koji je bio naoružan šanžerom. Toliko, ja sam uzbuđena ne mogu više da govorim", kaže Dobrila Stojaković.

"Ono što se ovdje dogodilo prije 75 godina, velika je pobjeda Tita, njegovih Partizana, njegove ideje i naroda Drvara", kaže Rade Pilipović, član Društva "Josip Broz Tito" Banjaluka. 

200 letjelica, 170 jedrilica sa oko 700 padobranaca, sve to sručilo se na Drvar 1944. godine. 

Desant na Drvar bio je operativni dio Njemačke zamisli s ciljem da se uništi  Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske a Josip Broz Tito ubije ili zarobi. U šest sati ujutru neprijateljske snage napale su ovaj gradić, ali su hrabri Partizani uspjeli da ga odbrane. 

Obilježavanje godišnjice desanta na Drvar svake godine okupi brojne antifašiste iz krajeva bivše Jugoslavije. U gradić je danas stiglo više od dvije hiljade ljudi. 

- "Za mene je to jako veliki datum, ja sam 46. rođena a 45. je završen rat. Ja sam tu istoriju učila i presrećna sam što sam došla." 

- "Rijetko ko može da da ocjenu koliko to znači, kakve su bile to borbe za koje su ljudi dali svoje živote i trebamo to cijeniti i dalje i prenositi na omladinu. Koliko vas je iz Tešnja došlo, dolazite li svake godine? Pun autobus i svake godine dolazimo", kažu građani. 

U Drvaru je ove godine ipak nešto drugačije. Titova pećina, zbog odrona koj je uništio drvenu baraku, za posjetioce nije otvorena već dva mjeseca. Za rekonstrukciju je potrebno oko 60 hiljada maraka. 

"Javlja nam se velik broj ljudi koji su voljni pokrenuti razne akcije, ako mi ne uspijemo od nadležnih institucija dobiti odgorove u smuslu da podržavaju i da su obezbijedili sredstva za rekonstrukciju koju ćemo raditi fazno i u dijelovima, onda ćemo biti prinuđeno da upotrijebimo neke druge načine prikupljanja sredstava", kaže Dušica Runić, načelnik opštine Drvar.

Titovu pećinu godišnje je posjećivalo od pet do 10 hiljada turista. Posljednji put je obnovljenja 2006. godine, a memorijalni kompleks sa Muzejom “25. maj” otvoren je 2009.