Projekat "Škole za 21. vijek"

Osnovci izučavaju vještine kritičkog mišljenja i kodiranje

19:51, 20.08.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Kritičko mišljenje, digitalna pismenost i kodiranje uz pomoć malih Microbit računara, vještine su koje će učenici razvijati u okviru projekta "Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu". Projekat vodi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Britanskim savjetom. Petnaest osnovnih škola širom Srpske uključeno je u ovaj projekat.

"Evo danas počinjemo sa realizacijom projekta Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu koji realizujemo u saradnji sa Britanskim savjetom, a to je podjela malih računara, Microbit računara, koje su poklonili 15 škola u Republici Srpskoj. Upravo ovaj uređaj je namijenjen da učenici već u najranijoj dobi mogu početi da se privikavaju na neki način na programiranje," rekao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture u Vladi Srpske.

Na području šest zemalja Zapadnog Balkana od prošle godine, kada se krenulo sa projektom, obuku je prošlo 550 nastavnika. Dva dana se izučavaju vještine kritičkog mišljenja, dva dana digitalna pismenost, a jedan dan kodiranje, uz pomoć Microbit računara. Kodiranje nije bauk, kaže Samir Avdibegović projekt menadžer u Britanskom savjetu, a ove vještine pripremiće učenike na sve izazove digitalnog doba.

"Kritičko razmišljanje je ključno za donošenje odluka, za zaključivanje, itd i to je jedna od vještina koja je prepoznata, vještina neophodna. Digitalna pismenost uključuje poznavanje ne samo računara i te tehnologije, nego i opasnosti i kako provjeravamo izvore tih informacija," kaže Avdibegović.

Osnovna škola Aleksa Šantić, jedina je u Banjaluci koja je uključena u ovaj projekat. Direktorka škole Svjetlana Radusin, sigurna je da će projekat biti vrlo zanimljiv i koristan za učenike. U edukaciju su pretežno uključeni nastavnici prirodnih nauka:

"Ovdje je prvenstveno fokusirano na predmete u kojima se može kodirati i kojima se razvija informatička pismenost. Tako je i preporuka bila da u ovaj projekat budu uključeni nastavnici informatike, matematike, tehničkog, fizike, biologije, hemije, ali eto mi smo dodali i još nekoliko nastavnika koji predaju druge predmete," rekla je Radusinova.

Posebna pogodnost ovog projekta je mogućnost saradnje i međusobnog takčmičenja svih škola koje u njemu učestvuju, kaže Radusin. To će još više olakšati nastavnicima da osvježe i unaprijede nastavni proces.