Oglas o izlaganju na javni uvid Nacrta Prostornog plana opštine Han Pijesak za period 2020. -2039.

  • 28.10.2020.10:04

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA HAN PIJESAK Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti Broj: 03-363-5/20  Datum: 28.10.2020. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 40/13, 106/15, 3/16), i članom 11.Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“ broj 07/17) Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštine Han Pijesak objavljuje DRUGI PUT

O G L A S

o izlaganju nacrta Prostornog plana opštine Han Pijesak za period 2020. – 2039. na javni uvid

Obavještava se javnost opštine Han Pijesak da je nacrt Prostornog plana opštine Han Pijesak za period 2020. – 2039., izložen na javni uvid:

  • u prostorijama Opštinske uprave opštine Han Pijesak (skupštinska sala), ul. Aleksandra Karađorđevića br. 4, Han Pijesak, 
  • u prostorijama nosioca izrade, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Kralja Petra Karađorđevića 92-94, Banja Luka.

Nacrt plana će biti izložen na javni uvid od 14. oktobra 2020. godine, u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana, u terminu od 08 do 15 časova. Zainteresovana lica mogu u navedenom periodu dobiti pojašnjenja predloženih planskih rješenja od strane nosioca pripreme, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštine Han Pijesak, te nosioca izrade, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Kralja Petra Karađorđevića 92-94, Banja Luka.

JAVNA PREZENTACIJA NACRTA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE HAN PIJESAK za period 2020.-2039., ĆE SE ODRŽATI 06.11.2020. GODINE SA POČETKOM U 13 ČASOVA U SALI DOMA KULTURE.

Tokom javnog uvida svako fizičko i pravno lice može uputiti primjedbe, prijedloge i mišljenja o nacrtu plana, upisom u svesku koja se nalazi u prostorijama u kojima je nacrt plana izložen ili dostavljanjem u pisanoj formi nosiocu pripreme, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštine Han Pijesak, najkasnije 16. novembra 2020. godine.

NAČELNIK ODJELjENjA

-po ovlaštenju- 

Zora Gašević, dipl. ek.

Tagovi: