Prijavu predati Centru za socijalni rad

Odluka o pravu na ličnu invalidninu u primjeni od ponedjeljka

  • 28.06.2018.19:41

Lica sa oštećenim sluhom, ali i svi oni koji imaju invaliditet od 80 do 100 odsto nastao do osamnaeste godine, od ponedjeljka imaju pravo na ličnu invalidninu. Potrebno je da se prijave Centru za socijalni rad i primaće 100 KM mjesečno do kraja godine.

Za one koji se prijave do 1. jula, prva invalidnina stiže u drugoj polovini avgusta, a tako važi za svaki naredni mjesec. U Centru za socijalni rad Banjaluka kažu da im je za četiri dana pristiglo skoro 500 prijava, a procedura je, kažu jednostavna.

"Ukoliko su korisnici tuđe njege i pomoći preko Centra za socijalni rad Banjaluka, treba da dostave kopiju lične karte, kopiju riješenja tuđe njege i pomoći, nalaz da su oboljeli odnosno kategorisani prije 18-e godine i riješenje PIA u kome se vidi stepen invaliditeta s obzirom da je odlukom ograničeno da će pravo imati samo korisnici sa invaliditetom od 80 do 100%", rekla je Olivera Mastko, koordinator za saradnju s partnerima i odnose s javnošću u Centru za socijalni rad Banjaluka.

Važi isto i za one koji tuđu njegu i pomoć primaju preko PIO fonda, samo što će oni morati da prođu komisiju Centra za socijalni rad koja procjenjuje funkcionalne sposobnosti. Kada su u pitanju djeca, potreban je i rodni list. U Centru su, odmah po objavi Ministarstva zdravlja, obavijestili svoje korisnike među kojima je i Udruženje za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti. 

Posebno ih raduje što sada to pravo imaju i lica sa intelektualnim poteškoćama.

"Ono što smo dobili od informacija jeste da je dijete odnosno osoba sa posebnim potrebama kategorisana od strane prvostepene stručne komisije i da je od strane te komisije koja djeluje pri Centru za socijalni rad i da je od strane te komisije doneseno rješenje o pravu na tuđu pomoć i njegu", kaže Daniela Višnjić, iz Udruženjea "Djeca svjetlosti".

Za ovu godinu to pravo regulisano je Odlukom, a za iduću bi trebalo Zakonom. Ukoliko bude nedostataka, riješiće se, kaže premijerka izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti.

"Ovo je jedno pripremno riješenje za ono uređenje koje će uslijediti putem zakona. Mi nismo imali vremena da na pola godine menjamo taj zakon, pogotovo što smo u pogledu izvora finansiranja imali zadati okvir, ali smo rekli da ono što imamo na raspolaganju, možemo staviti putem ove Odluke", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Jedan od uslova za ostvarivanje tog prava je i da lica imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske. U Centru za socijalni rad naglašavaju da pravo nemaju oni koji su invaliditet stekli poslije razvojnog perioda.