Najveći broj počine žrtvi poznate osobe

O OVOME SE RIJETKO PRIČA: Žene koje prijave nasilje u porodici često su žrtve SILOVANJA U BRAKU

22:42, 31.05.2019.
Izvor: klix.ba
Thumbnail
U poslednjih nekoliko godina sve je veći broj silovanih žena u BiH i u zemljama regiona. Slučajevi koji su nedavno zaprepastili javnost jesu silovanje maloletnice iz Zenice i silovanje 71-godišnje žene iz Ključa.

Prema izveštaju Ujedninjenih nacija iz 2017. godine koji je obuhvatio statističke podatke iz ukupno 70 država pokazuju da se godišnje u svijetu prijavi više od 250.000 silovanja ili pokušaja silovanja.

Iz Fondacije lokalne demokratije i njihova dva servisa "Sigurne kuće" i "Centra za žene" rekli su da kod njih nema direktno prijavljenih žena koje su žrtve silovanja, ali da imaju prijavljene slučajeve za djevojčice od 13 do 18 godina koje su i bile korisnice Sigurne kuće, a žrtve su seksualnog nasilja. Od 2010. godine do danas je njih 26.

"Žene koje su prijavile neki oblik nasilja u porodici i zbog kojeg su smještene u 'Sigurnu kuću' ili su potražile podršku kroz 'Centar za žene', često su i žrtve silovanja u braku. Veliki broj žena koje su smještene zbog fizičkog i psihičkog nasilja počinjenog od strane partnera i kojima su izrečene zaštitne mjere, tokom psihosocijalnog tretmana, ponekad po prvi put posvjedoče da su bile i žrtve silovanja u braku ili drugog oblika seksualnog nasilja. Takođe ima i slučajeva u kojima su žene bile žrtve silovanja tokom djetinjstva i odrastanja, koje takođe po prvi put o tome govore kroz psihosocijalni tretman nakon mnogo godina od počinjenog silovanja", rekla je psihoterapeut Fondacije lokalne demokratije Dželila Mulić-Čorbo.

Najveći broj silovanja počine žrtvi poznate osobe

Silovanje je oblik nasilja nad ženama, a nasilje je najjednostavnije rečeno iskorištavanje moći i kontrole nad drugom osobom, u ovom slučaju muškarca nad ženom, pa samim tim su i počinioci silovanja nasilnici sa svim karakteristikama, često uz prateće psihopatološke elemente ličnosti.

Prema podacima "Centra za seksualna prava", najveći broj silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja počine žrtvi poznate osobe. U više od 80 posto slučajeva žene siluju muškarci kojeg poznaju i kome vjeruju, od čega 45 odsto čine njihovi trenutni partneri.

"Silovanje je jedan od najgorih počinjenih nasilja nad ženom, gdje je integritet dostojanstvo i sve u šta jedna žena vjeruje, poljuljano, s velikim osjećajem stida, stigma, posebno u zajednicama koje su tradicionalne i patrijarhalne kao što je naša. Samim tim, vjerujemo da ima mnogo više slučajeva nego što je prijavljeno", rekla je psihoterapeutkinja Mulić-Čorbo.

Neusaglašeni zakoni u entitetima

U pravnom sistemu Bosne i Hercegovine silovanje predstavlja krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne do deset godina, odnosno tri do deset godina. Što znači da zakoni u entitetima u BiH nisu usklađeni.

"S jedne strane, propisane su kazne od jedne do 10 godina u FBIH i od tri do 10 god u RS-u, s tim što je u Srpskoj napravljena distinkcija između polnog odnosa sa maloljetnikom do 15 godina i maloletnikom od 15 do 18 godina. Takođe u zakonu su napravljene razlike prema težini seksualnog nasilja i postavljene su olakšavajuće okolnosti za počinioce, te samim tim nisu adekvatne,pravedne i pravične, a ceo sudski postupak jako dugo traje, sa čestom retraumatizacijom žrtve, bez adekvatne psihološke podrške žrtvama kroz čitav proces", objašnjava Mulić-Čorbo.