Civilna zaštita

Nivo Save opada, ostale rijeke u koritima  

08:53, 17.05.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Rijeka Sava generalno stagnira duž cijelog toka u Republici Srpskoj i nema značajnijih izlivanja, saopšteno je iz Republičke uprave Civilne zaštite.

U saopštenju se navodi da nadležne službe lokalnih zajednica uz Savu prate situaciju i preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. 

"Ostale rijeke su u svojim koritima sa tendencijom opadanja vodostaja", dodaje se u saopštenju. 

Na sjeverozapadu Republike Srpske u jedinicama lokalnih samouprava već je počela sanacija zemljišta, dezinfekcija objekata i procjena štete, a u aktivnostima učestvuju timovi Republičke uprave Civilne zaštite sa pumpama velikog kapaciteta i mehanizacijom.