Još nije imenovana komisija

Nastavljen proces opstruisanja akreditacije visokoškolskih ustanova u Srpskoj

19:30, 18.10.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH i dalje opstruiše proces akreditacije visokoškolskih ustanova u Srpskoj, tvrde u Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske. Još nisu imenovali komisuju stručnjaka iako im je prijedlog dostavljen prije više od četiri mjeseca. 

Neimenovanje bi moglo da utiče i na sam proces akreditacije visokoškolskih ustanova, pa zbog toga u Agenciji Srpske strahuju da bi sve to moglo da ugrozi kompletan sistem obrazovanja u BiH. Ipak ne sjede skrštenih ruku, bez obzira na sabotaze, obavljaju svoj dio posla. 

“Ono što je najvažnije jeste da mi u međuvremenu radimo u skladu sa standardima iz 2015.i u skladu sa procedurama uveli smo novi mehanizam za akreditovnje visokoškolskih ustanova koje su u postupku akreditacije a to je recenzija studisjkih programa", kaže Biljana Vojvodić, v.d. direktorice za Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj

O ovom problemu bilo je riječi i na Upravnom odboru Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske. Svoje odluke proslijedili su u Agenciju na nivou BiH i upozorili ih da svojim potezima ugrožavaju sistem obrazovanja u BiH. Ne smijemo dozvoliti da zbog proceduralnih pitanja ili shvatanja pojedinaca iz te agencije obrazovanje bude upitno, kaže predsjednik Upravnog odbora Agencije za akreditaciju visokoškolskog obrazovanja Srpske Mile Dmičić. 

Dmičić objašnjava i da ovu oblast uređuju entiteti, odnosno kanton, i a da je Agencija sa nivoa BiH nametnut oblik. Ipak, vjeruju da će ovaj problem biti riješen do kraja godine, ali traži da Upravni odbor Agencije sa nivoa BiH uvrsti ovaj problem na svoj dnevni red što prije.

“Teško je doći do akata kojim se definišu kriterijumu i norme u akrediaciji visokoškolskih ustanova ja ću reći da je više riječ o nerazumijevanju karaktera normativnog utvrđivanja obrazovanja BiH koji nij u okviru ustavon uređenih nadležnosti zajedničkih organa institucija BiH", kaže Dmičić.

Među visokoškolskim ustanovama Srpske kojima ove godine ističe akreditacija su i oba javna univerziteta i nekoliko privatnih fakulteta. Neimenovanje komisije stručnjaka moglno bi da ugrozi akreditovanje svih njih.  Sa banjalučkog univerziteta poručuju da su sve potrebne korake na vrijeme preduzeli i da se zato nadaju da će sve u roku biti i završeno.

"Što se tiče Univerziteta u Banjaluci s obzirom da je preduzeo sve aktivnosti vezane za akreditovanje smatra se da je akreditovanje s obzirom da je u postupku i ja očekujem da će svi postupci koje je preuzela Agencija RS i ministarstvo prosvjete i kulture uroditi plodom i rezultirati akreditovanjem", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjedjenje kvaliteta BiH o svemu ovome ne govore previše detalja. Potvrdili su nam da će ubrzo biti održan Upravni odbor ove Agencije na kojoj će biti riječi o akreditacijama nakon čega će imati više informacija.