Stručnjaci iz regiona

Na Jahorini se održava šesti kongres radiologa

19:16, 22.09.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Šesti po redu balkanski kongres radiologa okupio je, do sada, najveći broj eminentnih stručnjaka na Jahorini. Tri dana, na planini, govoriće se o novim svijetskim metodama i primjenama u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Iskustva su jako bitna u unapređenju rada sa pacijentima, ističu organizatori.

"Najveća smotra radiologije, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire, da imamo preko 150 učesnika i da su učesnici iz svih zemalja bivše Jugoslavije", istakao je Dejan Pavlović, predsjednik Organizacionog odbora.

"Cilj ovoga je da razmjenimo iskustva iz radiologije, nuklearne medicine i potrebna je permanentna edukacija svih učesnika u radu sa pacijentima", istakao je Mirko Petrić, predsjednik Udruženja radiologa i diplomiranih inženjera medicinske radiologije Republike Srpske.

Jedna od važnih tema na kongresu je i što manje izlaganje zračenju novorođenčadi kod koje se, na taj način, a zbog infekcija urinarnog trakta, utvrđuje mogućnost trajnih posljedica po zdravlje. O tome je govorio stručnjak sa beogradske VMA. 

"Vi od stotinu djece, nepotrebno izlažete zračenju, zbog onih troje, četvero, treba prepoznati djecu, naći načine bez zračenja da se to prepozna", istakao je Boris Ajdinović, profesor nuklearne medicine VMA Beograd.

Sa skupa je poručeno da se, zahaljujući radiologiji, bolesti otkrivaju na vrijeme. 

"Tako da mi bez njih ne možemo da napredujemo, drago mi je da radiologija tako napreduje, tako da sa tim novim tehnikama mi otkrivamo puno više bolesti", istakao je Vjeran Saratlić, specijalista neurohirurgije u Univerzitetskoj bolnici Foča.

Prije dvadeset godina, mnoge bolesti bile su nepoznate. Uz napredak radiologije, mnoge se i uspješno liječe, a najbitnije je svaku bolest na otkriti na vrijeme, poruka je stručnjaka, sa Jahorine.