Mjesna zajednica Jošavka u Čelincu dobija novu ambulantu porodične medicine

19:22, 27.10.2020.
Izvor: ATV
Stara, oronula i neuslovna ambulanta u mjesnoj zajednici Jošavka u Čelincu, biće zamijenjena novom, moderno opremljenom i prilagođenoj svima.

Od ambulante porodične medicine, apoteke, stomatološke ordinacije, pa sve do mini laboratorije i parking mjesta, sve će to biti u sklopu nove zgrade. 

"Inicijativa je krenula prošle godine prema osnivaču opštini od strane rukovodstva, jer imamo obavezu prema našim građanima, jer ovdje gravitira oko 350 građana koji imaju više od 65 godina. Dakle, kako će se popeti preko ovih stepenica, jer tu su 32 pacijenta koji imaju onkološke probleme, veliki broj pacijenata sa hibertenzijom, skoro 400 pacijenata sa dijabetesom, dakle mi im moramo obezbijediti bolje uslove za pružanje zdravstvene zaštite", kaže Draško Kuprešak, direktor Doma zdravlja Čelinac.

Uz doktore, novoj ambulanti se najviše raduju pacijenti. Mještani Jošavke kažu da jedan od najvećih problema sada stvaraju strme stepenice, uz koje se i oni potpuno zdravi teško penju, pogotovo zimi kada sve zaledi. 

"Zbog dosta ratnih invalida i starih osoba to je najveća greška što je napravljena ambulanta na sprat. "

"To će puno značiti da ne moraju ljudi ići u Čelinac da vade nalaze, pa čekaju, znači kada dođu tu u ambulantu novu što će se izgraditi to će biti velika prednost."

U novu zgradu veličine 160 kvadratnih metara biće uloženo oko 300 hiljada maraka. Namijenjena je za 1.500 registrovanih pacijenata ovog naselja, ali i nekoliko susjednih. 

Pripremni radovi za gradnju nove ambulante u Jošavci počeli su prošle sedmice, a prema planu trebalo bi da budu gotovi naredne godine. Nova ambulanta nalaziće se u samom centru mjesne zajednice, oko 100 metara udaljene od stare i oronule ambulante,  koja je izgrađena prije nekoliko decenija. 

Uporedo sa projektnom dokumentacijom radilo se i na pripremnim aktivnostima koje se odnose na izradu plana parcelacije, izradu i reviziju projekta i sve ostale dokumente neophodne za građevinsku dozvolu, kaže načelnik Čelinca Momčilo Zeljković. I dok jedni s nestrpljenjem očekuju novu ambulantu drugima smeta sve dobro što se radi. Skrnaveći pozitivne projekte i koristeći ih u predizborne svrhe, nastoje radove prikazati kao promašaj, pozivajući se na problem kanalizacije i otpadnih voda. Iz opštine stiže odgovor. 

"U okviru tog projekta definisan je način rješavanja fekalne, kanalizacione i kišne, dakle sam projekat je to obuhvatio. U okviru tog projekta biće definisan mali kolektor ili septička jama koja će biti kao pročistač dok se ne riješi ta cjelina sa području mjesne zajednice. Mi znamo da tu postoji problem fekalne kanalizacije, ne samo za novu ambulantu, nego za svaku kuću i svaki objekat u toj mjesnoj zajednici i to je nešto što ćemo u perspektivi rješavati. A projektom je riješen način kako će se to riješiti do globalnog rješenja", kaže Zeljković. 

Čelinac nema riješenu kanalizacionu mrežu u ruralnom području, ali je dio kreditnih zaduženja planiran za rješenje tog problema u nekoliko mjesnih zajednica, među kojima je i Jošavka. U fazi su usvajanja prostornog plana koji pokriva kompletnu opštinu.