Opšti kolektivni ugovor

Mišić: Približeni stavovi o regresu

19:14, 01.05.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Na Međunarodni dan rada raspravljalo se i o Opštem kolektivnom ugovoru. Do 15. maja se očekuje i konačno potpisivanje ugovora o kojem se vodila rasprava posljednje tri godine. Kamen spoticanja bilo je pitanje regresa u čemu smo stavove sada približili, kaže predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

"Neka preduzeća koja su od ovog trenutka pojedinačnim kolektivnim ugovorom uspjela utvrditi iznos regresa sada mogu povećati taj regres, ukoliko se potpiše ovaj kolektivni ugovor i izmijene zakonska rješenja. Za iznos koji je išao državi za poreze i doprinose, za taj iznos mogu povećati regres već postojećim pojedinim preduzećima, jer poslodavac ništa više neće davati od onoga što je davao i ranije," rekla je ranka Mišić. 

Inicijativom za rasterećenje finansijskih obaveza poslodavaca, odnosno regresom Vlada je učinila važan korak da dio pregovaračkog procesa preuzme na sebe, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić. 

"Opšti kolektivni ugovor ne samo da afirmiše socijalni dijalog kao jednu važnu tekovinu koju je stvorila Republike Srpska u posljednjim godinama, traje to skoro deceniju, nego na taj način afirmišemo samu Republiku Srpsku kao teritorijalnu, političku zajednicu koja je demokratska, koja svoje aktivnosti zasniva na poštivanju demokratskih evropskih standarda i vrijednosti gdje je jedna vrijednost posebno važna, to je socijalni dijalog," rekao je Đokić.  

Stavovi oko najvažnijih pitanja u najvećoj mjeri su približeni, kaže ministar rada. Oni su rezultat kompromisa sve tri strane socijalnih partnera u pregovorima.

"Mi smo se na posljednjem sastanku dogovorili da do 20. maja organi naših socijalnih partnera zauzmu stav o tekstu koji je usaglašavan u proteklon periodu i nakon toga ćemo javnost informisati o samom značaju i tekstu Opšteg kolektivnog ugovora," kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Posljedji, 13. po redu sastanak na kome su doneseni zaključci Opšteg kolektivnog ugovora trajao je tri sata. Socijalni partneri tada su izjavili da će Opšti kolektivni ugovor biti donesen do 20. maja.