Smirivanja u dotoku

Milanović: Situacija je znatno bolja nego ranije

17:54, 14.05.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa HE "Bočac" kako ne bi došlo do značajnijih problema na području Banjaluke.

"Situacija je bolja nego ranije. Dolazi do smirivanja u dotoku u vodostajima nizvodno od Banjaluke. Još uvijek jedino je malo problematičan Vrbas uzvodno od akumuacije HE Bočac", kaže direktor "Hidroelektrana na Vrbasu" Goran Milanović.

"Ono što ohrabruje jeste da se smanjuje dotok vode u akumulaciju", kaže Milanović.

"Na sastanaku Koordinacionog tima smo zaključili da bi bilo korisno, zbog opadanja protoka nizvodno da pojačamo ispuštanje iz akumulacije Bočac i to je već u toku, kaže on.