Nedeljko Čubrilović

Medicinskom fakultetu u Foči pomoći u uvođenju nastave na engleskom jeziku

19:25, 18.11.2019.
Izvor: ATV
Centar za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta u Foči, jedini je takve vrste u Srpskoj. Doktorandi koji se tu usavršavaju radove objavljuju u vodećim svjetskim časopisima.

Između ostalog, dokazali su da primjenom određenih blokatora ćelija procenat preživljavanja pacijenata oboljelih od karcinoma može biti mnogo veći.

"Dokazali smo i na svejtskom nivou da se bavimo pravom naukom, koja može da ima efekta na sve nas", rekao je Bojan Joksimović, doktorand i viši asistent Medicinskog fakulteta Foča.

Od naredne godine, Medicinski fakult uvodi i odsjek na engelskom jeziku, čime nastavni program dobija novu dimenziju. Modernizacija nastave i priliv stranih studenata zahtijevaju proširenje prostora, kako na fakultetu, tako i u studentskom domu.

"Mi ćemo gledati da nadogradimo još jedan sprat i da obezbijedimo još 1.100 kvadrata nastavnog prostora i drugo što nam je veliki interes, o tome smo razgovarali sa predjednikom Narodne skupštine, oko smješataja", istakao je Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović ističe da je Medicinski fakultet u Foči motorna snaga i pokretač progresivnih nastavnih procesa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i da zbog toga podrška nadležnih institucija ne smije izostati.

"Zato imamo puno razumijevanje za projekte koje dekan najavljuje ovdje, institutcije Republike Srpske će stati sigurno iza toga", naglasio je Nedeljko Čubrilović, predjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Čubrilović je poručio da će pokretanje odsjeka na engleskom jeziku biti od velikog značaja za Republiku Srpsku, jer će, kako je istakao, strani turisti biti pravi ambasadori ovog fakulteta i sistema obrazovanja u Srpskoj.