Nove usluge u Domu "Rada Vranješević"

Manje djece u Domu, više u hraniteljskim porodicama 

19:22, 20.08.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Manje djece u Domu "Rada Vranješević", a više mališana u hraniteljskim porodicama. To je glavni cilj procesa transformacije u ovoj ustanovi u narednih nekoliko godina. Jedan od glavnih ciljeva je i razvijanje novih usluga u sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite u Republici Srpskoj, te podrška spajanju djece sa njihovim biološkim porodicama. 

"Mogu da kažem da ima stvarno dosta zainteresovanih za samo hraniteljstvo. I vjerujem da će u nekom budućem periodu biti više mogućnosti za smještaj djece bez roditeljskog staranja u samim hraniteljskim porodicama. Uvijek se negdje daje prednost hraniteljstvu s obzirom da se na taj način oponaša biološki oblik porodice. To je negdje i u planu našeg ministarstva i to prati starategiju razvoja hraniteljstva u Republici Srpskoj," rekao je Vladimir Kajkut, direktor Doma "Rada Vranješević. 

"To se u praksi pokazalo bolje, djeca ostaju u svojim sredinama, sa svojim srodinicima ili sa ljudima sa kojima žive, gdje je u blizini i Centar za socijalni rad. Može da pruži podršku. Odrastaju u porodici sa svojim hraniteljima i sa njihovom djecom," kaže Branka Sladojević, pomoćnik ministra za socijalni rad. 

Novine u domu predviđaju osnivanje vrtića, uspostavljanje usluge „Predah", osnivanje resursnog centra sa savjetovalištem, prihvatilišta, dnevnog centra, stanovanja uz podršku i uspostavljanje usluge porodični saradnik - stručna služba za podršku porodici. Sve to trebalo bi da zaživi u naredne tri godine. 

"Znači da će se desiti i transforamcija samih radnika, organizacija rada te ustanove. Dakle, radnici neće ostati bez posla, radiće druge poslove, zavisno koje usluge se budu razvijale. Tako da ćemo imati podršku Vlade Srpske," rekla je Sladojevićeva. 

Namjera programa je da omogući da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od razdvajanja od porodica i djeca sa smetnjama u razvoju uživaju jednaka prava i imaju isti status kao i sva druga djeca.​
Krajem prošle godine u Srpskoj je bilo 454 djece bez roditeljskog staranja. U Domu "Rada Vranješević" trenutno boravi 73 djece, uzrasta od nekoliko mjeseci do studenata.