Koordinaciono tijelo: Ne postoje uslovi za smještaj migranata u Srpskoj

13:38, 09.03.2020.
Izvor: RTRS
Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske održalo je danas osmi sastanak u Banjaluci.

Na sastanku je analizirano stanje ilegalnih migracija i konstatovano da su realizovani svi zaključci Vlade Republike Srpske, a to su da uz poštivanje zakona i principa humanosti operativno sprovode aktivnosti sa ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kretanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz Republiku Srpsku, jer na teritoriji Republike Srpske, uključujući i privatne posjede, ne postoje potrebni kapaciteti i uslovi za smještaj i zbrinjavanje migranata, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Sjednicom je predsjedavao direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, a sjednici su prisustvovali predstavnici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Uprave policije, PU Doboj, PU Banja Luka, PU Prijedor, PU Gradiška, Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Republičke uprave civilne zaštite, Saveza opština i gradova Republike Srpske i Crvenog krsta Republike Srpske.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1. Policija Republike Srpske će i u narednom periodu pratiti stanje ilegalnih migracija i prema ukazanoj potrebi i procjeni, pojačati svoje prisustvo i rad na terenu, te će preduzimati i usmjeravati aktivnosti policijskih službenika. Policijski službenici neće dozvoliti kretanje ilegalnih migranata bez nadzora, a sve u cilju zaštite lične i imovinske bezbjednosti građana.

2. U skladu sa potpisanim Sporazumom, policija Republike Srpske će nastaviti da pruža pomoć Graničnoj policiji BiH u zaštiti granice i sprečavanja ilegalnih prelazaka, a po potrebi će biti angažovan i dodatni broj policijskih službenika.

3. Svi subjekti uključeni u rad sa ilegalnim migrantima dužni su nastaviti provoditi sve radnje iz svoje nadležnosti, uz obavezno poštovanje zakona i principa humanosti, kao i do sada.

4. Policija Republike Srpske će nastaviti rad na otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca koji vrše krivična djela „Krijumčarenje ljudi“.

5. Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske nastaviće sa realizacijom prethodnih zaključaka, čije provođenje zahtjeva kontinuitet.