"Global Forum on Nicotine 2021 The future for nicotine”

Globalni forum o nikotinu: zašto ga ljudi konzumiraju?

  • 24.06.2021.09:26

Pušači posežu za dozom nikotina najčešće kad su pod stresom, zbog zavisnosti, zbog samog rituala, naučenog modela ponašanja ili prosto uticaja okruženja, zaključuju stručnjaci na virtuelnom skupu o nikotinu "Global Forum on Nicotine 2021 The future for nicotine”. I zaista, ko koristi nikotin i zašto? O tome su govorili Miroslav Dvornicak, hemičar i autor bloga koji se bavi smanjenjem štetnosti i alternativama za cigarete, Čarls Gardner, direktor istraživačkog programa u oblasti globalnog zdravlja u Fondaciji za svijet bez dima, Bent Viberg, osnivač pokreta potrošača “EU for Snus” i Sara Salim-Sartoni, iz bristolskog Servisa za prevenciju pušenja.

EDUKOVATI PUŠAČE O MANJE ŠTETNIM ALTERNATIVAMA

Identifikacija dvije grupe pušača, onih koji žele da prestanu a ne znaju kako i onih koji ne bi prestali, svakako doprinosi edukaciji ljudi o prelasku na manje štetne  alternative. “Veliki je broj populacije koja je prešla na e-cigarete jer prepoznaju benefite u odnosu na tradicionalne cigarete", navodi Dvornicak. On je dodao da je u Poljskoj primjetna stagnacija broja korisnika manje štetnih alternativa i u tome vidi potencijalni problem. “Stagnacija se dešava zbog neadekvatnih mjera koje sprovodi država i koja ne pomaže onima koji žele da prestanu sa pušenjem da im učini dostupnim manje štetne alternative”, dodao je on.

KAKO POMOĆI LJUDIMA KOJI ŽELE DA OSTAVE CIGARETE

Jedna od ideja koja se nameće i sa kojom su donekle saglasni učesnici panela jeste reagovanje regulatornih organa: zabrana pušenja na javnim mjestima, povećanje poreza i stigmatizacija pušača. Ove mjere mogu do određene mjere da dorpinesu, ali se javlja pitanje stigmatizacije koja predstavlja etički problem, jer nikotin nije glavni uzročnik bolesti povezanih s pušenjem već je to duvanski dim. Nikotin, sa druge strane, takođe nije bez rizika i izaziva zavisnost.

Neophodno je da se podstakne šira edukacija ljudi da je jedno od rješenja za prestanak pušenja prelazak na savremene uređaje koji isporučuju nikotin na manje štetan način u poređenju sa cigaretama. “Jedan od načina da se to postigne jeste da javnost prepozna alternative kao proizvode modifikovanog zdravstvenog rizika. Da bi se to postiglo neophodna je konstantna edukacija i pružanje informacija” ali i da treba da budu pristupačniji za daleko veći broj pušača. Pružanje informacija je od ključnog značaja”, rekla je Sara Salim-Sartoni. Ona je zaključila da država treba da pomogne u tome, ali i da se industrija prilagodi u smislu pristupačnosti uređaja koji zagrijavaju, a ne sagorijevaju duvan. Bent Viberg je istakao da je senzacija ukusa od izuzetne važnosti kada je u pitanju prelazak na alternative, jer se na taj način nudi drugačije iskustvo. I on ovdje vidi ulogu države kao ključnu.

PROMJENA PERCEPCIJE O NIKOTINU

Čarls Gardner kao jedno od rješenja u isticanju efekata nikotina vidi u neophodnost opsežnog istaživanja na tu temu. “Još nije sprovedeno detaljno višegodišnje istraživanje koje bi se pozabavilo ovim pitanjem i na taj način doprinijelo promjeni percepcije nikotina”. Gardner ističe pomoć države kao neophodnu, jer je to jedini način da se skine stigma sa nikotina kao primarno najštetnijeg, jer je zapravo duvanski dim koji nastaje sagorijevanjem suštinski odgovoran za bolesti kod pušača, a ne nikotin. “Potrebno je da se promijeni percepcija javnosti i perspektiva ljudi koji u nikotinu vide samo loše stvari, a to nije dobro za ljude kojima nikotin zaista može da pomogne. Stigmatizacija je u tom kontekstu potencijalno opasna, jer se ljudi stide i osjećaju manje vrijednim iako im nikotin zdravsteno pomaže”, zaključuje Gardner.

(preuzeto sa: https://www.kurir.rs/)