Saša Magazinović

Evropa upoznata na opasnost od radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori 

13:09, 09.04.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Poslanik u Predstavničkog domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović pozvao je poslanike Evropskog parlamenta da se uključe u rješavanje problema u vezi sa namjerom institucija Hrvatske da nuklearni i radioaktivni otpad skladište i odlažu na lokaciji Trgovska gora, koja će imati najveći negativni uticaj na stanovništvo i životnu sredinu u BiH.

Magazinović, koji je i predsjedavajući Zelenog kluba, uputio je pismo poslanicima Evropskog parlamenta u kojem ih informiše o namjeri institucija Hrvatske o skladištenju nuklearnog otpada na granici sa BiH, te zaključcima međunarodne konferencije koja je o ovoj temi održana u parlamentu BiH. 

Iz Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je da je Magazinović u pismu kojim se obratio parlamentarcima, posebno rukovodstvu Evropskog parlamenta, šefovima poslaničkih grupa i poslanicima čiji je angažman vezan za BiH, naglasio da je riječ o potencijalno najvećem regionalnom problemu. 

Magazinović je evropske parlamentarce upoznao o činjenici da su parlamenti BiH i entiteta jednoglasno usvojili dokumente kojima se jasno ističe protivljenje ovoj namjeri institucija Hrvatske, te da je nedavno i Predsjedništvo BiH zatražilo da se lokacija Trgovska gora, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa BiH, izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. 

"Smatramo da odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada nastalog radom nuklearne elektrane Krško (Slovenija), na lokaciji Trgovske gore, nekoliko stotina metara od granice sa BiH, jednako toliko udaljeno i od područja odakle veliki broj građana BiH koristi vodu za piće, te manje od tri kilometra od središta opštine Novi Grad u BiH, ne ispunjava ni minimalne uslove, te da nije u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima", navodi se u Magazinovićevom pismu. 

Prema njegovim riječima, zbog blizine granice sa BiH i njenog geografskog položaja, ova lokacija imaće najveći negativni uticaj na stanovništvo i životnu sredinu u BiH. 

Naglašavajući jedinstven stav svih političkih aktera, nevladinog sektora i javnosti u cjelini u pravcu snažnog protivljenja da se nuklearni i radioaktivni otpad skladišti "u našem dvorištu", Magazinović je zaključio da zbog svega poziva evropske parlamentarce da se u ličnom kapacitetu, ali i sa velikom odgovornošću prema stanovnicima zemalja sadašnjih i budućih članica EU, uključe u rješavanje ovog velikog problema. 

"Iskreno vjerujem da je ovo prilika da građani BiH kroz vaš angažman vide i benefite budućeg članstva u EU, zajednici koja njeguje progresivne vrijednosti i jednaku brigu za sve građane Evrope", dodao je Magazinović. 

On je evrospkim parlamentarcima dostavio i zaključke donesene na Konferenciji "Problem skladišta/odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore", održane 25. marta. 

U tim zaključcima se navodi da lokacija Trgovska gora, mikrolokacija Čerkezovac, opština Dvor, u Hrvatskoj nije prihvatljiva za skladištenje nuklearnog otpada jer se nalazi na granici, uklinjena u teritoriju BiH, i da ne ispunjava eliminatorne kriterijume za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada. 

U zaključcima se upozorava da će lokacija, zbog blizine granice sa BiH i geografskog položaja imati najveći negativni uticaj na stanovništvo i životnu sredinu u BiH, na raznovrsni biljni i životinjski svijet, na rijeku Unu i vodozahvate vode za piće, ugroziti Park prirode "Una", Nacionalni park "Una" i onemogućiti turizam i proizvodnju zdrave hrane u cijelom pogođenom području.