Jesenje aktivnosti

EFT Stanari nastavlja sa uređenjem zelenih površina

08:22, 30.11.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Tokom jeseni realizovan je niz aktivnosti na hortikulturnom uređenju koje su obuhvatile sadnju različitih vrsta biljaka na više lokacija u krugu kompanije.

U sklopu akcije zasađeno je gotovo 1500 sadnica. Novoostvareni park predstavlja početak sistemskog pošumljavanja i ukrašavanja okoline rudnika i termoelektrane.

Akcenat je stavljen na podizanje žive ograde, zelene barijere između deponije uglja i glavne saobraćajnice. Obavljena je dopuna na zaštitnom nasipu u Dragalovcima kao i na nekoliko mjesta na prostoru rudnika i termoelektrane.

Thumbnail

Ovogodišnji program hortikulturnog uređenja površina u vlasništvu kompanije dopunjen je aktivnostima na uređenju dijela dvorišta O.Š. u Dragalovcima koja je obnovljena donacijom kompanije EFT Stanari.

EFT grupa na taj način nastavlja da utiče na poboljšanje kvaliteta života u Stanarima.