Studentski centar Pale

Dva miliona za izgradnju trećeg objekta

08:50, 17.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Studentski centar Pale trebalo bi da do akademske 2019/2020. godine dobije i treći objekat, a procijenjena vrijednost troškova izgradnje je oko dva miliona KM, rečeno je Srni u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Troškovi izgradnje objekta procijenjeni su na osnovu idejnog arhitektonskog rješenja građevinske firme "Santing" sa Pala. 

U Ministarstvu su naveli da će dio novca biti obezbijeđen od vlastitih sredstava Studentskog centra Pale, a dio od sredstava realizovanih prodajom hotela "Šator" na Jahorini. 

U resornom ministarstvu dodaju da je proces prodaje hotela, s ciljem proširenja kapaciteta Studentskog centra, započet i da je pripremljena sva dokumentacija neophodna za početak procedure. 

"Kupovina zemljišta i izgradnja trećeg objekta je planirana kako bi se smjestili svi sadržaji koji trenutno nedostaju u ovom studentskom centru, a to su čitaonica sa bibliotekom i TV salom, prostor za održavanje sportskih i kulturnih sadržaja, te internet sala, magacinski prostor i prostorije za smještaj administracije", rekli su u resornom ministarstvu. 

Prema podacima Ministarstva, kapacitet novog prostora je oko 1.287 metara kvadratnih, a prelaskom kancelarija u novi objekat oslobodiće se 20 soba u postojećem objektu, koje će biti iskorištene za smještaj studenata. 

Studentski centar Pale ustanova je studentskog standarda i raspolaže sa dva objekta smještajnog kapaciteta od 550 ležajeva. 

"Da bi ova ustanova mogla da obavlja djelatnost studentskog standarda, mora da ispunjava sve prostorne, materijalno-tehničke i kadrovske uslove propisane Uredbom o uslovima za osnivanje i početak rada ustanove studentskog standarda i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova", napomenuli su u resornom ministarstvu.